Artist in residence

Här hittar du information om Artist in recidence och ansökan. Information about Artist in recidence and application.

 • Information in English

  Information about artist in residence in English

 • Statuter

  2017 inrättas stipendiet med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

 • Sten Malmquist 1920–2015

  Sten Malmquist levde under åren 1920–2015. Han var född i Malmö men flyttade sedermera till Tomelilla som 1-åring.

 • Tidigare stipendiater

  Här hittar du våra tidigare artists in residence.

Sten Malmquists stipendium

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Sten Malmquist föddes i Malmö 1920 endast något år gammal flyttade han tillsammans med sin familj till Tomelilla där fadern fått arbete som kamrer på Jästfabriken. Efter realexamen och anställning som bankkontorist lämnade Malmquist Tomelilla för att påbörja en mer än 40 år lång anställning vid Trelleborg AB, gummifabrik.

Han avslutade sin karriär som finansdirektör vid samma företag 1984 och bosatte sig i England.

Intresset för konst väcktes i hans ungdom genom vänskapen med Truls Andrén, vars fader var en välkänd välgörare för unga konstnärer i trakten. Han valde vid sin bortgång år 2015 att testamentera 100 000 pund till Tomelilla konsthall.

Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga blommor på Sten Malmquist familjegrav.

Följande ingår i Stipendiefonden:

 • Stipendium för residens under 4-6 veckor.
 • Resa: Resa tur och retur i ekonomiklass till residencensorten vid ett tillfälle.
 • Färdmedel på plats: Kollektivtrafik samt cykel.
 • Boende: B&B standard, enkelrum (rökfritt), (ej möjlighet att medtaga partner, barn eller husdjur).
 • Resurser: Tillgång till arbetsrum/ateljé, wifi, bibliotek, kulturhus.
 • Produktionskostnad: Enligt överenskommelse.
 • Språk: Arbetsspråk svenska och engelska.

Kriterier för stipendiet

Stipendiet är öppet för konstnärer som verkar på den professionella konstscenen och syftar till konstnärligt arbete med koppling till den geografiska platsen.

De som kan söka är konstnärer med annan nationalitet än svensk, och som i huvudsak är verksamma utanför Sverige.

Konstnärer som kan söka skall arbeta inom följande discipliner bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation eller performance.

Konstnären skall vara öppen för interaktion med kommunens invånare och det lokala konstlivet. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under residencetiden.

Stipendiet kan endast erhållas en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

Residencetiden är 4–6 veckor.

Konstnären ansvarar för

 • Arbeta utifrån platsen Tomelilla och sydöstra Skåne.
 • Konstnären skall befinna sig och arbeta på platsen under residencetiden.
 • Person - och egendomsförsäkring.
 • Visum. Giltigt visum för perioden.
 • Måltider.
 • Interagera med medborgarna under residencetiden.
 • Presentera det konstnärliga arbetet offentligt.
 • Konstnären får inte åtaga sig andra uppdrag under residencevistelsen utan överenskommelse med institutionen.
 • Vi ser gärna att kontakt mellan konstnär och konstinstitution upprätthålls efter recidenceperiodens slut.

Så här ansöker du

Residenceperiod: våren alternativt hösten 2025.

Digital ansökan öppen: 2024-02-01 till 2024-04-30.

Ansökan ska innehålla:

 • Biografi/CV.
 • Dokumenterad erfarenhet av konstprojekt, utställningar (separat/grupp) m.m.
 • En projektbeskrivning av det projekt som du avser att arbeta med under din residencetid.

Urvalsprocess

Urval av verksamhetschef, enhetschef och intendent. Besluta fattas av kultur- och fritidsnämnden Tomelilla kommun.

Organisation: Stipendiet hanteras av Tomelilla konsthall.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Om du upplever problem med att ansöka via e-tjänsten kan du i stället skicka din ansökan via e-post till konsthallen@tomelilla.se