Artikeln publicerades 26 mars 2024

Föredrag med Håkan Blomkvist

Ett fält med ett vindkraftverk

Tisdag 16/4 klockan 17.00

För Håkan Blomkvist är kopplingen mellan ord och bild stark. I hans konst anas ofta litterära referenser och det skrivna ordet blir till visuella formelement. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet har Håkan Blomkvist bedrivit JHB-förlag, där han gett ut bl.a. konstnärsböcker, poesi och lokalhistoriska skildringar. Lyssna till Håkan Blomkvist berätta om sitt liv i konstens och böckernas värld!

Tisdag 16/4 kl. 17.00

Drop in