Artikeln publicerades 14 december 2023

Petra Gipp och Tomas Lauri – ett samtal i utställningen

Ett fält med ett vindkraftverk

Lyssna till Petra Gipp och Tomas Lauri, arkitekt och arkitekturkritiker på bland annat Dagens Nyheter, när de samtalar om arkitekturen i det konstnärliga rummet.

Samtalet är rum lördagen 30/12 kl. 13.00

Anmälan senast 27/12 till konsthallen@tomelilla.se