Artikeln publicerades 24 juni 2024

Sten Malmquist stipendiat 2025 är utsedd

Tomelilla konsthall välkomnar Martín Frías Zitterkopf

Den 21 maj 2024 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Martín Frías Zitterkopf från Argentina, Sten Malmqvist stipendium för residensvistelse år 2025. Han blir därmed den fjärde residenskonstnären i Tomelilla kommun, sedan stipendiet inrättades.

Under ca 6 veckors tid under våren 2025 kommer Martín Frías Zitterkopf att bo och verka i Tomelilla.

Till 2025 års Artist in residence-utlysning inkom cirka 100 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

Martín Frías Zitterkopf är en multidisciplinär bildkonstnär som arbetar med forskningsinriktade projekt. Han bor och arbetar i Buenos Aires, Argentina. Hans praktik fokuserar på flera medier och format, allt från måleri och fotografi till textilkonst och nykinetisk skulptur. Han är inte bara intresserad av att kombinera olika material, utan också av utmaningen att integrera olika kunskapsområden i sina verk. Hans verk består i allmänhet av handgjorda föremål inspirerade av vetenskapliga forskningsämnen. Ofta återspeglas och undersöks begrepp relaterade till hans forskning inom olika discipliner och ämnen, med fokus på skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik.

Han har en konstnärlig utbildning från National University of the Arts (Buenos Aires) och hans verk har ställts ut på flertalet institutioner i Argentina.

Martín Frías Zitterkopf

Martín Frías Zitterkopf