Ann Edholm


Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. I ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om livet och döden. Ann Edholms konst bärs fram av såväl de litterära konnotationerna som de "finstilta" måleriska gester som först ser ut att vara ett slarvigt misstag men som sedan leder till oväntade insikter om skala och mening.

Ann Edholm, född 1953, hör till den svenska samtidskonstens mest uppmärksammade konstnärer känd för sina ofta monumentala “geometriska” kompositioner. Utbildad vid konsthögskolan i Stockholm och senare även professor i måleri vid samma högskola, ledamot av Kungl. akademien för de fria konsterna och även professor vid såväl konsthögskolan Valand i Göteborg och konsthögskolan i Umeå samt med en lång rad separatutställningar i såväl Sverige som utomlands, i Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Belgien och senast uppmärksammad för sin offentliga utsmyckning i FN:s högkvarter i New York vid sidan av offentliga arbeten i Stockholm, Helsingborg, Umeå, Göteborg och Malmö presenteras Ann Edholm i Tomelilla med framför allt hennes stora svit målningar som hon har kallat Tungan på ordet. Det är en serie som ursprungligen var tänkt att omfatta fjorton målningar med tydliga referenser till legenden om de fjorton stationerna längs Via Dolorosa, Jesu lidandeväg upp till Golgata, men som under arbetets gång kom att inbegripa det dubbla antalet, alla lika stora som monumentalt framtonade.

Själv har hon också sagt att utgångspunkten var att försöka gestalta det gamla talesättet om ordet på tungan, fast tvärtom, där tungan plötsligt ligger som en blöt, köttig kroppsdel på ordet: tungan får gärna uppfattas som en del av betraktarens kropp som rör sig i sidled från målning till målning, från ord till ord. Och det är, säger hon, förhoppningsvis just denna parallella vandring längs målningarna som föder berättelsen, passionsberättelsen kretsande kring, ja, just det, kretsande kring de stora existentiella frågorna om livet, kärleken och döden, lusten, begäret och lidandet – ”Men så fort du stannar upp och tar det avgörande steget in mot målningen, då blir själva målningen just den kropp du själv är – och berättelsens ord blir din egen kropp, tungan på ordet, blöt och dräktig av alla möjliga berättelser.”

Vernissage fredagen den 12 juni kl. 16.00-19.30.
Samtal mellan Håkan Blomkvist och konstnären kl. 17.30.

Vänligen observera att det är en kvällsvernissage!