Eddie Tjeno Ericsson & Maria Andersson


Eddie visar stora ljusa och explosiva målningar som tillkommit i en period av sorg. För Eddie har sorgen ingen speciell färg utan sorgen är ett tillstånd av ursinne och eftertanke.Det är ett sorgearbete där måleriet varit en livräddare. I hans målningar finns det en rytm och struktur, en arbetad yta och spår efter färgpåläggaren.
http://www.tjenomy.com/

Med utsikt mot vårt samhälle arbetar Maria fram målningar i olja som speglar en vardagsrealism. Marias bilder förmedlar berättelser och iakttagelser från vardagslivet och det finns en lyrisk stämning och en lätthet i färgbehandlingen. Bilderna förmedlar en känslosam harmoni och fridfullhet.

Maria Andersson är medlem i Östra Skånes konstnärsgille sedan 1990 och Eddie Tjeno Ericsson inträdde som medlem 2002.