FAS – Vad ska det va bra för!


Reflektioner över konsten som praktisk nytta.

Med en textil bakgrund angriper konstnärer från nätverket FAS, Fiberart Sweden, konstens meningslöshet och meningsskapande.

Katarina Wiklund, Margareta Klingberg, Maria Wahlgren
Elizabet Christiansson, Helene Hortlund, Petter Hellsing
Anna - Lena Carlsson, Inger Bergström, Gunnel Pettersson