Kastanjeskolans elevutställning 2023 – Nylonskulpturer


En utställning av elever i årskurs 9 på Kastanjeskolan.

Uppgiften gick ut på att eleverna skulle ­välja ut en valfri, känd konstnär och fånga ­konstnärens stil i sin nylonskulptur. Ett tydligt hållbarhetstänk har legat till grund för uppgiften och ­materialen har bestått av ­gamla ­nylonstrumpor, gips, spillbitar av trä och ståltråd.