Kulturskolans elevutställning 2023 – Arty Party


Vernissage fredag 12/5 kl. 17-19.

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med lek som tema. Genom olika tekniker såsom måleri, keramik, film och textil har man låtit sig inspirerats av konstnärer som på olika sätt använt sig av lek i sin skapandeprocess. I den egna konsten har begreppet lekfullhet utforskats, med färg och form i fokus.