Majlis Agbeck & Ida-Lovisa Rudolfsson – Hit men längre


Under de senaste decennierna har den textila konsten flyttat fram sina positioner. Intresset för textila tekniker och material som är en del av vårt kulturhistoriska arv är stort, samtidigt som 1900-talets modernistiska textila pionjärer har lyfts fram och hyllats i en rad stora utställningssatsningar. På konsthögskolorna har en ny generation konstnärer vuxit fram. En generation som uppmärksammat textilens inneboende arv och konnotationer men som på ett häpnadsväckande sätt använt sig av detta arv för att frigöra textilen och leda den in i framtiden.

Tomelilla konsthall presenterar i utställningen Hit men längre två framstående konstnärskap som delar en textil tråd och som i det konstnärliga uttrycket, på ett enastående sätt, påvisar den bredd, mångfald och komplexitet som idag karaktäriserar textil konst i Sverige såväl som internationellt.

Majlis Agbeck är född i Halmstad men bor numera i Malmö. Hon har varit verksam som konstnär i fyra decennier och är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1970-1975. Dessförinnan studerade hon på Forum målarskola i Malmö. Hon är verksam inom måleri, teckning, objekt och broderi. Inom hennes långa och breda konstnärskap utgör broderi och textila material endast ett av hennes många olika uttrycksmedel. I hennes motivvärld återfinns ofta djur. Djur som för tankarna till något ursprungligt och universellt och som inte sällan har mänskliga drag. I utställningen visar hon bl.a. en broderiserie på transparent polyesteroganza. Agbeck är representerad i många samlingar samt inom offentlig utsmyckning. Bl.a. har hon skapat offentlig konst till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus, flertalet skolor och daghem samt Arlövs bibliotek.

Ida-Lovisa Rudolfsson är född 1979, uppvuxen i Stenungsund och numera bosatt på Orust. 2010 utexaminerades hon från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och har sedan dess flitigt ställt ut i såväl Sverige som internationellt. Hon finns representerad i bl.a. Röhsska museets samt i Nationalmuseums samlingar. Genom en kombination av måleri, broderi och applikation skapar Rudolfsson unika och gåtfulla bilder där motivet ofta är den ensamma människan som passivt iakttar ett skeende. Ledtrådar i form av vardagens ting och miljödetaljer som Rudolfsson skickligt har försett dessa världar med genom broderi och applikation genererar fler frågor än svar. Det måleriska uttrycket och det stora formatet som är kännetecknande för flertalet verk är av vikt eftersom det för tankarna till det traditionella måleriet. Gåtfulla vardagsberättelser på lakansväv utmanar traditionen och utgör ett exempel på hur den yngre generationens konstnärer för textilkonsten in i framtiden.

Utställningstiteln refererar till det faktum att ingen av konstnärerna låter sig begränsas av konventionell behandling av textila tekniker utan istället har funnit nya vägar och metoder där tyget, tråden och tråcklandet utgör ett av konstnärens många olika uttrycksmedel. Resultatet är en utställning där två konstnärer tillsammans har skapat en värld där allt syns möjligt och där gränser mellan tekniker och material löses upp.