Maria Ängquist Klyvare – China Girl


Ett konstnärligt projekt om mötet med en grym verklighet.

50 miljoner kvinnor "fattas" i Kina. Varje dag försvinner tusentals små kinesiska flickebarn. De är inte önskvärda utan bortsorterade genom aborter, mord och vanskötsel.
Konstens språk är ofta komplext, kräver ro och uthållighet för att förstås medan brådskan i vardagen har ett helt annat tempo. Konstens â?�långsamhetâ?� och tvetydighet har alltid varit en utmaning för sin omgivning.

I Maria Ängquist Klyvares utställning â?�China Girlâ?� finns en sådan inneboende motsats, där konsten till det yttre präglas av lugn och stillhet i skarp kontrast till den verklighet som den känslomässigt bottnar i. Om vi som besökare brådskar förbi de bilder, objekt och skulpturer som visas i utställningen, framträder på ytan en bildvärld som tycks varsam och lekfull, men i själva verket skildrar något mycket utsatt och skört och väldigt otäckt.

Det som vid första anblick handlar om barn â?? om barnets ansikte, kropp och lekar â??vecklar efter en stund in sig i andra, mörkare teman som snarare kretsar kring ordning och kontroll och om att vara en liten skärva i ett stort system.

Utställningen China Girl är ovanlig i sin tydlighet att på en och samma gång lyfta fram en konstnärlig gestaltning och ett kraftfullt engagemang i den brutala verklighet som tusentals flickor i Asien möter varje dag. De försvinner, utplånas, till följd av sitt oönskade kön. Eva-Lotta HolmFlach,Konstnärshuset Stockholm