Mattias Backström – Arkitekturkulturen


Mattias Backström, född 1978, har under de senaste tio åren fokuserat blicken mot linjer och mönster funna i modern arkitektur. Hans fotografier från New York, Los Angeles och flertalet europeiska städer porträtterar kända och mindre kända byggnadsverk på ett sätt som kan få betraktaren att se på sin arkitektoniska omgivning med nya ögon. Bilderna föreställer allt ifrån utsnitt av fasader i dramatiska vinklar till mindre detaljstudier av interiörer. De är tomma på människor och strukturen står i fokus. Miljöerna som skildras är sällan eller aldrig namngivna. I ensamt majestät breder byggnader ut sig i det stora formatet, som helgedomar eller dokument över vår samtida urbana existens. De porträtterade objekten framkallar känslor av alienation såväl som nyfikenhet. Mattias Backström fångar storslaget det tysta samspel som pågår mellan linjer, mönster och ytor i stadens rum.

Mattias Backström är självlärd och har de senaste tio åren ställt ut på omkring 30 platser från Östersund i norr till Hamburg i söder. År 2015 hade han en stor utställning på Abecita Konstmuseum i Borås.