Artikeln publicerades 11 maj 2023

Bygglov får högt betyg av företagen i Tomelilla

Från vänster: Monika Olsson och Helena Ländin jobbar som bygglovshandläggare på kommunen.

Från vänster: Monika Olsson och Helena Ländin jobbar som bygglovshandläggare på kommunen.

När resultatet från Insikt presenteras hamnar Tomelilla kommun på plats 33 av alla deltagande kommuner i landet, för sin hantering av bygglov. Insikt är en återkommande kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service mot företag.

Sveriges Kommuner och regioner gör undersökningen och när det totala resultatet för 2022 sammanställts, hamnar Tomelilla kommun på plats 76 med ett ”nöjd-kund-index” (NKI) på 77. Från 2021 till 2022 har NKI ökat med 15 enheter för totalen, där alla mätområden är inräknade.

Undersökningen mäter hur företagare upplever kommunens myndighetsutövning inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. 207 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund har deltagit i undersökningen för år 2022.

Glädjande resultat för bygglov

Bygglov sticker ut bland de olika mätområdena med placering 33 och ett NKI på 79, som kan jämföras med rikets NKI på 67. År 2021 hade bygglov i Tomelilla NKI 57 och året innan dess 73.

Bygglovsenheten har systematiskt arbetat med sina processer och struktur. Genom digitalisering har många delar förenklats och effektiviserats. Service och bemötande har också varit ett fokusområde.

– Det känns inspirerande att vårt arbete har gett resultat. Vi har jobbat hårt för detta och det känns såklart roligt att företagen har märkt av våra ansträngningar. Främst är det skickliga medarbetare och bygglovschef som arbetat med att lyfta alla delar och med extra fokus på service och bemötande. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra processer och service och detta resultat visar att vi är på rätt väg, säger Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef.

Undersökningen görs genom att en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende hos kommunen under aktuellt år.

Läs hela rapporten här. Länk till annan webbplats.