Stöd och omsorg

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer.

 • Äldreomsorg

  Du som är äldre och har behov av stöd och hjälp, kan få det av Tomelilla kommun.

 • Familj, barn och unga

  Här hittar du information om vilket stöd kommunen kan erbjuda familjer, barn och unga.

 • Anhörigstöd

  Om du är anhörig till någon med stort behov av din omsorg, finns det hjälp att få för att du ska klara vardagen.

 • Funktionsnedsättning

  Information och service för dig som har en funktionsnedsättning.

 • Våld, brott och hot

  Om du eller någon i din närhet utsätts för våld eller hot, finns hjälp att få.

 • Psykisk hälsa

  Lever du med en psykisk funktionsnedsättning, kan vi stötta. Här finns också information om vad du kan göra om du är orolig för dig själv eller någon annan som mår dåligt.

 • Nyanländ

  Här finns information riktad både till dig som är nyanländ i Sverige och till dig som bott här längre och vill hjälpa till.

 • Arbetsmarknadsenheten

  Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för att driva och samordna kommunala arbetsmarknadsinsatser.

 • Missbruk och beroende

  Är du beroende av alkohol eller narkotika och vill göra en förändring?

 • Ekonomisk hjälp, bistånd och juridik

  Ibland kan man hamna i en livssituation där hushållsekonomin brister.

 • Värdegarantier

  Vi vill att du ska känna dig trygg med våra insatser. Därför har vi garantier som vi som personal ska försöka uppfylla så långt det är möjligt.

 • God man, förvaltare och förmyndare

  En person som inte själv kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan behöva hjälp att få vardagen att fungera.

Nyheter om stöd och omsorg