Bygga, bo och miljö

Tomelilla på Österlen är en plats där du kan vara dig själv.

 • Flytta till Tomelilla

  Drömmer du om ett liv på Österlen? Välkommen hit! Här finns unika naturområden, gastronomi på en hög nivå och kreativa människor och platser.

 • Min bostad

  Allt om din bostad, från buller och brandskydd till uppvärmning, avlopp och djur.

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Här hittar du information om bygglov, anmälan, avgifter och andra saker du behöver veta inför ett bygge, en ändring eller en rivning.

 • Tomter och mark

  Letar du ledig tomt, vill ställa dig i tomtkö, söka marklov eller annat? Då hittar du information här.

 • Kart- och mättjänster

  Kommmunen utför olika mätuppdrag och hjälper till med kartunderlag som nybyggnadskarta och situationsplan.

 • Miljö och hållbarhet

  Vi jobbar aktivt och målmedvetet med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Nyheter om bygga, bo och miljö