Stadsutveckling och infrastruktur

Vilka byggprojekt är i gång, och vad gäller för vägar och offentliga platser?

 • Byggprojekt

  Tomelilla växer och utvecklas. Här hittar du kommunens pågående och kommande byggprojekt inom Tomelilla kommun.

 • Detaljplaner

  Här hittar du alla detaljplaner, både de gällande och de som är under arbete just nu. Detaljplanen reglerar vad mark och vatten får användas till och hur den får användas.

 • Fiber och bredband

  Behöver du internet? Här ser du vad som gäller för fiber och bredband, vilka levarantörer och vilket utbud som finns i Tomelilla kommun.

 • Gator och vägar

  Vägar har olika väghållare som ansvarar för bygg och drift av vägen. Det är antingen Trafikverket, kommunen eller enskild ägare.

 • Kollektivtrafik

  Från Tomelilla kan man ta tåget till Simrishamn, Ystad, Malmö och Köpenhamn. Och busstrafik finns till alla större byar.

 • Kommunkartan

  I kommunkartan hittar du bland annat gällande detaljplaner, anläggningar, skolor, naturområden och historiska kartor.

 • Offentlig plats

  I stort sett alla platser som allmänheten har tillgång till utomhus är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker.

 • Översiktsplan

  Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

 • Översiktsplan 2040 – pågående

  Tomelilla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya planen ska ta sikte på kommunen år 2040.

Nyheter om stadsutveckling och infrastruktur

 • Initiativtagare Lars Blixt, Kristina Assarsson Nilsson (Sparbanken Skåne), Per-Martin Svensson (kommunalråd) och Ingvar Gustavsson.
  Stadsutveckling och infrastruktur

  Ny hjärtstartare dygnet runt vid stationen

  Över en halv miljon människor reser till eller från Tomelilla station varje år. Vad händer om någon ...
 • Från vänster: Sanna Bergman Svärd, Per-Martin Svensson, Ingrid Alerås och Sara Anheden.
  Pressmeddelande Stadsutveckling och infrastruktur

  Vinnare utsedd i arkitekttävlingen

  Det blev bidraget Mylla som vann arkitekttävlingen om gestaltningen av Tegelbruksområdet i Ullstorp.