Stadsutveckling och infrastruktur

Vilka byggprojekt är i gång, och vad gäller för vägar och offentliga platser?

 • Byggprojekt

  Tomelilla växer och utvecklas. Här hittar du kommunens pågående och kommande byggprojekt inom Tomelilla kommun.

 • Detaljplaner

  Här hittar du alla detaljplaner, både de gällande och de som är under arbete just nu. Detaljplanen reglerar vad mark och vatten får användas till och hur den får användas.

 • Fiber och bredband

  Behöver du internet? Här ser du vad som gäller för fiber och bredband, vilka levarantörer och vilket utbud som finns i Tomelilla kommun.

 • Gator och vägar

  Vägar har olika väghållare som ansvarar för bygg och drift av vägen. Det är antingen Trafikverket, kommunen eller enskild ägare.

 • Kollektivtrafik

  Från Tomelilla kan man ta tåget till Simrishamn, Ystad, Malmö och Köpenhamn. Och busstrafik finns till alla större byar.

 • Kommunkartan

  I kommunkartan hittar du bland annat gällande detaljplaner, anläggningar, skolor, naturområden och historiska kartor.

 • Offentlig plats

  I stort sett alla platser som allmänheten har tillgång till utomhus är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker.

 • Vattentjänstplan

  Tomelilla kommun har i samarbete med Österlen VA tagit fram ett förslag till en första Vattentjänstplan.

 • Översiktsplan

  Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

 • Översiktsplan 2040 – pågående

  Tomelilla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya planen ska ta sikte på kommunen år 2040.

Nyheter om stadsutveckling och infrastruktur

 • Illustration av ett orangeri med växter och barn inuti. 
  Stadsutveckling och infrastruktur

  Nytt skolområde

  En större skolsatsning planeras i området nära Österlenhallen och Kastanjeskolan i centrala Tomelill...
 • Väg med fält och träd vid sidorna.
  Stadsutveckling och infrastruktur

  Flexibel kollektivtrafik testas

  En mindre buss som körs på beställning där kunderna bestämmer vart de vill resa; i höst ska Skånetra...