Artikeln publicerades 16 oktober 2023

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Under oktober månad genomförs en kontroll av avgiften för barnomsorg som betalats in under 2021. De inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Ett glas med vatten

Rättvis avgift

Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift. Har fel barnomsorgsavgift betalats, kommer en justering att ske. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning. Har du betalat för låg avgift skickas en faktura. Lägsta gräns för återbetalning och fakturering är 600 kronor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss. Meddela att det gäller avgiftskontroll i förskola eller fritidshem.

E-post: avgiftskontroll@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.