Artikeln publicerades 24 april 2024

Visionsmedel till glass, senap och hampa

Ett fält i dis med en kvinna som går.

Årets första utdelning av visionsmedel, är klar.

- Vi hade många intressanta ansökningar att ta ställning till denna gång, säger Per-Martin Svensson, (M), kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om medlen. Det är verkligen roligt att se alla goda idéer som hjälper till att uppfylla vår vision och utveckla Tomelilla positivt.

De tre ansökningar som tillsammans delar på 120 000 kr, hänger denna alla ihop med lokal matkultur.

En smakupplevelse på Österlen - Gelato på getmjölk

Oskar Edwall vill starta tillverkning och försäljning av italiensk glass – gelato – av mjölken från sin getbesättning. Att utveckla recept och bygga ett gelatomejeri, är delar i projektet.

Senapens hus

Petersborgs gård ska ta fram en utställningsplats på gården och annat kunskapsmaterial som visar hela kedjan från sådd till färdig senap. Målet är att öka kunskapen, intresset och efterfrågan för svensk senap. Och att Tomelilla blir det nationella kunskapscentret för svensk senap.

Odling av matkultur och kunskapsspridning för hållbar tillväxt - hampa som livsmedel

Svensk hampaindustri, tillsammans med En ko till kaffet, ska odla EU-certifierad industrihampa på ett lokalt fält.

Grödan planeras att testas som livsmedel tillsammans med Måltidsverkstan i Tomelilla kommun. Projektet kommer också att innefatta kunskapsspridning och utbildning kring hur hampa kan bidra till hållbarhetsmål.

Nästa gång det är dags för beslut om visionsmedel, är i början av oktober, vilket gör att ansökningar för höstens medel kommer behöva vara inne i september. Mer exakt datum kommer kommuniceras i sociala medier och här på tomelilla.se.