Artikeln publicerades 25 oktober 2023

When!When! och Wingårdhs i spetsprojekt med Tomelilla

Nu är det klart vilka konsulter som ska se över alla behov som finns i Tomelilla inför att bygga en ny skola. Det blir Malmöbaserade When!When! tillsammans med Wingårdhs som med Munkmodellen och ett hållbart helhetsperspektiv ska undersöka om behoven sträcker sig bortom bara en ny skola.

Verksamhetsutvecklare Stefan Persson och kommundirektör Britt-Marie McQueen tillsammans med Jenny Grettve, arkitekt och strategisk designer från When!When! som kommer att leda projektet.

Verksamhetsutvecklare Stefan Persson och kommundirektör Britt-Marie McQueen tillsammans med Jenny Grettve, arkitekt och strategisk designer från When!When! som kommer att leda projektet.

Efter en teknisk undersökning visade sig Tomelilla kommuns största skola för årskurs F–6 vara i stort behov av renovering. Dessutom behövs mer plats för fler elever. Därför har kommunen nu bestämt att bygga en ny skola på en ny plats. Platsen är bestämd, söder och väster om högstadiet Kastanjeskolan, men kanske blir det mer än bara en skola.

– Uppdraget är bredare. Vi ska se över hela området. Därför påbörjar vi nu en behovsinventering. Kanske visar den att vi är i behov av fler servicefunktioner eller bostäder också. Det blir en grundlig översyn över hela området, säger Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla kommun.

Behovsinventering är nu upphandlad. Den kommer att genomföras av arkitekt- och designbyråerna Wingårdhs och When!When! och arbetet kommer att ledas av Jenny Grettve som nyligen vunnit Sveriges största designpris för systemomställning.

– Detta är ett spjutspetsprojekt som sätter en ny global standard. Om vi ska ha breda perspektiv på hållbarhet måste vi exempelvis använda lokala byggmaterial och undersöka vilka förutsättningar vi har i just Tomelilla, säger Jenny Grettve, arkitekt och strategisk designer på When!When!

Nya området utarbetas efter Munkmodellen

Projektet med nya skolområdet i Tomelilla arbetar efter den så kallade Munkmodellen. Doughnut Economics, som det engelska begreppet lyder, har ett helhetsperspektiv med cirkulärt tänkande som ska vara hållbart ur alla aspekter.

– Vi börjar med att titta på projektet utifrån social och ekologisk hållbarhet, i stället för tvärtom, då man börjar med en budget som sedan kan visa sig ge kostnader på andra håll. Wingårdhs och When!When! visar att de tittar på helheten. Nu kommer vi att få en övergripande kalkyl och få konkreta förslag innan vi går in i nästa fas, som blir budgetprocessen, säger Britt-Marie McQueen, kommundirektör på Tomelilla kommun.

Behovsinventeringen för det nya skolområdet börjar omgående och kommer bland annat att omfatta dialoger med berörda parter, inklusive elever.

Det tilltänkta nya skolområdet i Tomelilla, markerat i rött, är 5–6 hektar och kan komma att omfatta mer än en skola. Men behovsinventeringen sträcker sig utanför och omfattar cirka 14 hektar.

Det tilltänkta nya skolområdet i Tomelilla, markerat i rött, är 5–6 hektar och kan komma att omfatta mer än en skola. Men behovsinventeringen sträcker sig utanför och omfattar cirka 14 hektar.