Artikeln publicerades 28 februari 2024

Österlen VA byter rör i Adelsberg

Grävmaskin gräver dike för ledningar medan arbetare bevakar.

I Adelsberg i Tomelilla anlägger Österlen VA separerade vattenledningar för dag- och spillvatten. Just nu pågår arbete i korsningen Skogsgatan-Videgatan. Därefter går arbetet vidare österut på Skogsgatan mot Dalgatan, riktning mot Ljungagatan.

Sedan vecka 8 pågår även arbete på Dalgatan från korsningen Skogsgatan–Dalgatan och mot Ljungagatan. Målet med att separera ledningar är att minska risken för källaröversvämningar vid mycket nederbörd, men också för att effektivisera reningsprocessen då mindre mängd vatten leds till reningsverket.

Mer om VA-projektet i Adelsberg på Österlen VA:s webbplats Länk till annan webbplats.