Artikeln publicerades 24 april 2024

Flexibel kollektivtrafik testas

Väg med fält och träd vid sidorna.

En mindre buss som körs på beställning där kunderna bestämmer vart de vill resa; i höst ska Skånetrafiken testa SkåneFlex tillsammans med Tomelilla, Sjöbo och Svalövs kommuner.

Behoven av resande skiljer sig åt mellan stad och landsbygd i Skåne. Den kollektivtrafik som finns idag möter vissa behov, men Skånetrafiken vill ta reda på hur man kan möta fler. Tillsammans med de tre kommunerna, ska Skånetrafiken därför testa en ny typ av kollektivtrafik.

SkåneFlex är en mindre buss som körs på beställning, utan tidtabell eller fast linjesträckning. Kunderna bestämmer när och vart de vill resa. Tanken är att kunderna ska kunna göra sina beställningar via en app eller via telefon. Resorna utförs sedan med små bussar inom ett definierat geografiskt område och under angivna tider.

- Vi vill utforska nya arbetssätt, hur vi kan tänka och jobba mer innovativt för att ta reda på hur kollektivtrafiken på landsbygden kan utvecklas och optimeras. Därför testar vi SkåneFlex, säger Anders Yngve Söderstjerna, avdelningschef för strategi och affär på Skånetrafiken.

SkåneFlex är ett test och ska starta hösten 2024 och pågå under cirka ett år. SkåneFlex är del av en lärande process, där Skånetrafiken vill utmana och testa nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Löpande under hela testtiden är det viktigt med nära dialog med invånare och resenärer, och utifrån det utveckla och anpassa tjänsten, baserat på nya lärdomar.

- Äntligen kommer vi vidare i att etablera SkåneFlex som varit en hjärtefråga för oss. Genom denna lösning kan befintliga stråk av kollektivtrafik ge en täckande service för sydöstra Skåne framöver. Jag hoppas på ett positivt utfall av detta, säger Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla.

Skåneflex testområde kommer sträcka sig över delar av Tomelilla kommun som gränsar mot Sjöbo. Exakta gränsdragningar kommer bli mer specificerade framöver.

Fakta om SkåneFlex:

  • SkåneFlex startar i september i Svalöv.
  • SkåneFlex startar i oktober i Sjöbo/Tomelilla.
  • Resenärerna kommer att resa med Skånetrafikens vanliga biljetter som köps i appen, på hemsidan, i biljettautomater eller hos kundservice och ombud.
  • I Svalöv och Sjöbo/Tomelilla kör Nobina respektive Bergkvarabuss den upphandlade trafiken och kommer därför att ingå i testet.
  • I stället för traditionella hållplatser kommer SkåneFlex ha ett stort antal virtuella hållplatser inom kommunerna.
  • All ordinarie linjelagd trafik i dessa områden kommer att fortsätta som planerat under testperioden.