Artikeln publicerades 5 december 2023

Årsbrev till ställföreträdare december 2023

Det har nu snart gått ett år sedan Tomelilla, Ystad, Sjöbo samt Simrishamns kommuner bildade en ny nämnd, Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd.

Vi handläggare tycker det har varit roligt att lära känna respektive kommuners ställföreträdare och huvudmän. Vi förstår att det stundtals varit många förändringar och nya rutiner för en del av er. Bitarna börjar sakta falla på plats för oss och vi hoppas det känns detsamma för er.
Vi vill rikta ett extra stort tack till alla er fantastiska ställföreträdare för allt ert arbete under året. Vilken otrolig insats ni gör i andra människors liv genom ert engagemang. Stor eloge till er!

Jul

Julen står på glänt och de första snöflingorna har redan fallit. Vi kommer vara färre personal i tjänst under mellandagarna, men vi nås som vanligt på telefontid eller via mail. Inför den stundande högtiden önskar vi att ni inkommer med begäran om uttag från ÖF-spärrat konto i god tid.

Välkommen på utbildning

Lördagen den 27 januari 2024 bjuder vi in dig som ställföreträdare till en föreläsning med Jan Wallgren.
Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och överförmyndarens uppdrag. Han har arbetat både som överförmyndare och handläggare och har utbildat tusentals gode män som flitig föreläsare över hela landet.

  • Plats: Föreläsningen sker digitalt. Du kan välja att se sändningen hemma. Vi erbjuder även möjlighet att på plats i Folkets Park, Tomelilla, se sändningen på storbild. Ta tillfället i akt att träffa andra ställföreträdare och oss på enheten.
  • Tid: Sändningen startar 8.30 och avslutas 15.30, med uppehåll för lunch.
  • Mat: För deltagare som väljer att komma till Folkets Park bjuder vi på lunch.
  • Anmälan: Anmälan sker till overformyndarnamnden@tomelilla.se senast den 8 januari 2024. Ange om ni avser delta på plats eller digitalt hemma (du får en länk). Vid behov ange eventuella allergier och kostpreferenser.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar
Pälle, Jenny, Ann-Charlotte, Charlotte, Ann-Marie, Sofie, Åsa, Madelaine och Therese.

Årsredovisning för 2023

Före den 1 mars 2024 ska du som ställföreträdare lämna in redovisning (årsräkning och redogörelseblankett) till oss, för utfört uppdrag under 2023. Du som inte har ”förvalta egendom” i uppdraget ska redovisa insatserna genom att inkomma med en redogörelse.

Genomgång av redovisning

Under januari kommer vi hålla träffar för er där vi går igenom hur redovisningen ska ske. Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor till granskarna under träffen. Separat inbjudan kommer inom kort.

Arvode

Tänk på att huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodeskostnaderna. Om huvudmannens bruttoinkomst under år 2023 överstiger 139 125 kr kommer hen stå för hela eller delar av arvodeskostnaden. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare uppdaterar dig löpande om huvudmannens inkomst, så att du har möjlighet att börja spara och planera för uttag av arvodet.

Nätverk för ställföreträdare

”Södra Skånes Frivilliga Samhällsarbetare” är en förening för ställföreträdare och andra som är intresserade av frågor rörande ställföreträdarskap. Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Frivilliga Samhällsarbetare (RFS). Mer information om föreningen och medlemskap finns på hemsidan: sosgmf.se Länk till annan webbplats.

Frågelåda/frågestund

En ny satsning under 2024 är att vi från överförmyndarkansliet kommer erbjuda tillfällen där ni ställföreträdare har möjlighet att ställa frågor. Frågestunden kommer ske digitalt, därför har ni möjlighet att delta var ni än befinner er. Vi önskar att ni skickar in frågor till oss i förväg för att vi ska kunna använda tiden så effektivt som möjligt. Datum för första frågestunden kommer med separat inbjudan.

Viktigt att tänka på:

  • En del tidsbegränsade ersättningar och tillstånd, såsom aktivitetsersättning och färdtjänst, behöver förnyas i god tid innan de löper ut.
  • Vissa beslut, till exempel hemtjänstavgifter, behöver omprövas varje år.
  • Vid ändrade livsförhållande för huvudmannen behöver olika myndigheter uppdateras om huvudmannens situation (exempelvis för att få rätt bostadstillägg/bidrag).

Merkostnadsersättning

Arvodet till ställföreträdaren kan räknas som en merkostnad, när det finns ett fastställt beslut från överförmyndarnämnden. Tänk på att merkostnadsersättning endast kan sökas retroaktivt 3 månader.