Artikeln publicerades 19 februari 2024

Sjukvårdsteam för vård i hemmet

Ett fält med ett vindkraftverk

Efter införande av mobila närsjukvårdsteam i ett par skånska kommuner, finns det också nu i vårt område. Fredag 16 februari invigdes teamet i Ystad som kommer ge vård också i Tomelilla.

Syftet med närsjukvårdsteamet, är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för den som kan och önskar vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator. Kommunens fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare knyts till teamet beroende på patientens behov.  

Upptagningsområdet för Mobilt team närsjukvård Ystad är, förutom just Ystad, också Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn. Region Skåne ansvarar för teamet i samverkan med kommunerna.

Läs mer om Mobilt team närsjukvård på regionens webbplats Länk till annan webbplats.