Planskiss

Planskisser för övre och nedre plan.

Planskiss övre plan

Planskiss övre plan
Planskiss övre plan

Planskiss nedre plan

Planskiss nedre plan
Planskiss nedre plan