Artikeln publicerades 15 september 2023

Gemensam upphandlingsfunktion med Ystad

Under hösten påbörjas arbetet med att etablera en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion för Ystad och Tomelilla.

Målet med denna sammanslagning är att uppnå:

  • Skapa en stabil och robust inköpsfunktion som täcker hela inköpskedjan.
  • Upprätthålla specialistkompetens inom områden som e-handel, uppföljning av avtal och olika typer av upphandlingar.
  • Stärka vår gemensamma marknadsposition, optimera inköpsprocesser och förbättra affärsvillkoren.
  • Bidra till utveckling genom att vara tvärorganisatorisk och tvärfunktionell, vilket möjliggör samarbeten, synergier och positiva förändringar.

Den gemensamma enheten kommer att organisatoriskt höra till Ystads kommun. Detta samarbete är en del av en samarbetssträvan i Sydöstra Skåne, där kommunerna gemensamt tar itu med utmaningar. Simrishamn deltar också i inköps- och upphandlingssamarbetet genom samverkansavtal med Ystads kommun.

För Tomelilla kommuns del, innebär förändringen att vi kommer ha kontakt med inköpsenheten i Ystads kommun för alla frågor gällande inköp och upphandlingar.

En gradvis övergång kommer att äga rum under hösten. Hur snabbt det kan gå, beror på takten i resursförstärkningen i Ystad. Det betyder att Tomelilla kommun lämnar den konsultlösning för inköp- och upphandling som vi haft den senaste tiden. Påbörjade upphandlingar kommer dock kunna slutföras tillsammans med vår konsult.

I det första steget kommer funktionen att fokusera på att etablera strukturer för effektiv avtalsförvaltning och utarbeta styr- och stöddokument för att klargöra inköpsprocesser och ansvarsområden. Det går givetvis bra att kontakta funktionen för inköps- och upphandlingsfrågor även under uppstartsfasen. Inköpsenheten i Ystad nås via mejl eller via mejl/telefon till vår kontaktperson på funktionen, ekonom/upphandlare Peter Eriksson.

Inköpsenheten, Ystad: upphandling@ystad.se

Peter Eriksson: peter.eriksson@ystad.se, 0411-577167

Tillsammans och med fokus på nyttan i kommunernas inköp kommer samverkan att byggas upp succesivt. För interna frågor eller tankar kring samverkan kan man vända sig till tillväxt och utvecklingschef Helena Berlin.

Ett fält med ett vindkraftverk