Styrning och ekonomi

Få koll på hur kommunen styrs och vilka mål vi jobbar mot.

 • Kommunens organisation

  Kommunfullmäktige, kommunförvaltningen och de kommunala bolagen

 • Visionen

  Alla verksamheter i kommunen ska sträva mot att uppnå visionen.

 • Övergripande mål

  Här är de mål som kommunfullmäktige har beslutat för nuvarande mandatperiod.

 • Styrdokument

  De politiskt beslutade styrdokumenten för Tomelilla kommun, hittar du här.

 • Ekonomi

  Här hittar du info och manualer för ekonomi och fakturering.

 • Upphandling och inköp

  Lagen om offentlig upphandling gäller när varor, tjänster och byggentreprenader ska köpas in.

 • Tillitsbaserad styrning

  Sju principer är vägledande när vi arbetar tillitsbaserat.

 • Omvärldsanalys

  Tomelilla kommun tar regelbundet fram en omvärldsanalys − här hittar du den för 2024.