Min verksamhet

Förvaltningen är indelad i ett kommunledningskontor och tre olika verksamheter: barn och ubildning, vård och omsorg samt samhällsbyggnad.

Verksamheterna har i sin tur olika enheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ungefär 800 personer i kommunens förvaltning.