Medarbetarhandboken A–Ö

Här hittar du det som rör din anställning, HR-frågor, styrande dokument, nyttig information, blanketter m.m.

Om du har frågor eller funderingar som rör informationen på dessa sidor vänder du dig till din närmsta chef. HR-avdelningen ansvarar för innehållet i medarbetarhandboken.

 • Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.

 • Arbetstid och frånvaro

  Läs om hur hur du registrerar arbetstid, hantera vikariat, ansök om semester eller annan frånvaro.

 • Bisyssla

  En bisyssla är i princip varje syssla som du som medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av din anställning.

 • Covid-19

  Vi hänvisar till myndigheterna för aktuell information om covid-19. Följ länkarna nedan för med information:

 • Egen uppsägning

  Egen uppsägning gör du via vår e-tjänst. Du hittar länk och information här.

 • Facklig samverkan

  Samverkan ger medarbetare förutsättningar att vara delaktig i verksamheten och dess utveckling.

 • Feriearbetare

  Vill du låta en feriearbetare ta del av ditt jobb under sommaren?

 • Friskvård

  Är du månadsavlönad inom Tomelilla kommun ser vi gärna att du använder det friskvårdsbidrag som ingår som förmån i din anställning.

 • Förmåner

  Ett flertal av nedan angivna förmåner regleras av Allmänna bestämmelser, AB. Utförligare beskrivning om förmånerna kan du läsa om i AB.

 • Försäkringar

  Genom jobbet är du som anställd försäkrad genom AFA.

 • Information- och IT-säkerhet

  Så här bidrar du som medarbetare för att skydda kommunens information och IT-miljö.

 • Introduktion för nyanställda

  Du som är nyanställd i Tomelilla kommun ska under din första tid som ny få introduktion i ditt arbete.

 • Lediga jobb

  Lediga anställningar som finns inom Tomelilla kommun hittar du på Tomelilla kommuns hemsida.

 • Lika rättigheter och möjligheter

  Vi arbetar förebyggande och främjande för att inom vår verksamhet motverka diskriminering.

 • Lön

  Tomelilla kommuns löner hanteras av löneenheten i Ystad kommun.

 • Löneöversyn

  Löneöversyn genomförs en gång om året enligt de centrala kollektivavtalen. Lönen ska sättas individuellt utifrån kommunens lönekriterier.

 • Medarbetarpolicyn

  Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla kommun.

 • Medarbetarsamtal

  Du ska ha ett medarbetarsamtal med din chef minst en gång om året. Medarbetarsamtalet förläggs vanligtvis under hösten.

 • Pension

  Du som medarbetaren har från och med år 2020 rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 69 år.

 • Schema och bemanning

  Här finner du som medarbetare information om bland annat utbildningar, rutiner och manualer för Time Care Pool.

 • Sjukdom och rehabilitering

  Information om rehabilitering, företagshälsovård och försäkringar.

 • Säkerhet och krishantering

  Det finns en gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion där kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn ingår.

 • Uppvaktning

  Det här gäller för olika typer av uppvaktningar hos oss.

 • Visselblåsarfunktion

  Visselblåsarfunktionen finns till för att du ska kunna anmäla allvarliga oegentligheter som du upptäcker i organisationen.