Artikeln publicerades 22 maj 2024

Höstens utbildningar för inköp, upphandling och avtal

Inköpsenheten samordnar och genomför både generella och lite mer specialiserade utbildningar där du som är beställare får redskap och kunskap som behövs för att vi tillsammans ska säkerställa att vi får god kvalitet i våra processer och att våra inköp leder till goda affärer.

Alla utbildningar är öppna för alla. Det vill säga oavsett vilken kommun eller vilket kommunalt bolag du arbetar i har du möjlighet att anmäla dig till samtliga av våra öppna utbildningar.

Om du inte hittar svaret på dina frågor eller känner att du har ett mer omfattande behov kontakta oss gärna. Vi försöker alltid att tillgodose de önskemål som kommer till oss.

Utbildningsplan hösten 2024

Grundkurs i offentlig upphandling (1h)

Kursen går igen syfte med den bakomliggande lagstiftningen, grundprinciperna för offentlig upphandling samt grundläggande begrepp. Målgruppen är alla som fattar beslut kring inköp och upphandlingar.

26 Juni 08.00
29 Augusti 08.00
25 September 08.00
23 Oktober 08.00
27 November 08.00
18 December 08.00

Grundkurs i avtalsförvaltning (1,5h)

Kursen går genom grundläggande begrepp och moment i avtalsförvaltningen samt den praktiska hanteringen av avtal i Stratsys. Målgruppen är den som är avtalsägare eller på andra sätt deltar i beslutsfattandet kring avtal.

26 Juni 09.30
29 Augusti 09.30
25 September 09.30
23 Oktober 09.30
27 November 09.30
18 December 09.30

Stratsys avtalsförvaltning (0,5h)

Kursen går genom den praktiska hanteringen av avtalsförvaltningen i Stratsys. Målgruppen är alla som vill kunna navigera och söka i vår styrmodell för avtalsförvaltning.

26 Juni 11.30
29 Augusti 11.30
25 September 11.30
23 Oktober 11.30
27 November 11.30
18 December 11.30

Upphandlingsprocessen med fokus på kravställning och utvärdering (3h)

Kursen är en fördjupning som riktar sig till dig som deltar i upphandlingar, upprättar kravspecifikationer eller genomför direktupphandlingar på egen hand.

25 Juni 13.00 (Ystad)
22 Augusti 13.00 (Tomelilla)
24 September 13.00 (Ystad)
22 Oktober 13.00 (Ystad)
26 November 13.00 (Tomelilla)
17 December 13.00 (Ystad)

Du anmäler dig via länken Länk till annan webbplats..

Ett fält med ett vindkraftverk