Artikeln publicerades 27 maj 2024

Inför semestern

Nedan listar vi saker som är bra att tänka på innan du går på semester. Här finns även ledningsgruppens semesterlista.

Ledningsgruppens ledigheter och ersättare

➔ Klicka här för att se listan över kommunledningsgruppens ledigheter. Pdf, 65.1 kB.

Hänvisa din telefon och e-post under semestern

➔ Så här ställer du in autosvar på din e-post. Pdf, 354.9 kB.

  • Glöm inte att lägga in ett autosvar för din e-postadress.
  • Ange orsak och vilka datum du är frånvarande. Skriv också vart man kan vända sig om ärendet brådskar.
  • Det går också att vidarebefordra mail till en annan person eller till en funktionsbrevlåda.
  • Om du delar en gemensam brevlåda med kollegor så se till så att någon har koll på denna under ledighet.

Hur hänvisar jag min telefon?

➔ På telenor.se kan du se hur du ställer in telefonen. Länk till annan webbplats.

Komma åt e-post och Teams utomlands

Om du ska åka utomlands och behöver få åtkomst till Microsoft 365 (bl.a. e-post och Teams) behöver du meddela helpdesk@tomelilla.se. Detta gäller oavsett land du ska besöka utanför Sverige.

När du är tillbaka i Sverige meddelar du helpdesk igen så återställer de rättigheterna. Detta är ett sätt att skydda våra konton från dataintrång.

Funktionsbrevlådor

För alla funktionsbrevlådor kan det vara längre svarstider under semesterperioden.

HR:s funktionsbrevlåda: hr@tomelilla.se.
Kommunikationsavdelningen: kommunikation@tomelilla.se.
IT-support/helpdesk: helpdesk@tomelilla.se
Ekonomiavdelningen: ekonomi@tomelilla.se

En alle längs en grusväg en solig sommardag