Artikeln publicerades 24 april 2024

Kurser i inköp och upphandling

Nu öppnas det upp för anmälan till vårens utbildningar inom inköp- och upphandling.

Under maj och juni kommer vi att erbjuda ett antal kurser på både distans och på plats.

Mer om innehållet finns under respektive kurs.

 1. Grundkurs i offentlig upphandling (distans 1h)
 2. Grundkurs i avtalsförvaltning (distans 1h)
 3. Grundkurs i kravställning och utvärdering vid upphandling (fysisk 3 h)

1. Grundkurs i offentlig upphandling

Nu kommer vi att erbjuda alla som arbetar i våra organisationer att delta i en kort introduktion till offentlig upphandling i allmänhet och direktupphandling i synnerhet. Målgruppen är alla medarbetare som gör direktupphandlingar eller som vill öka sin förståelse för varför vi som offentlig aktör har ett särskilt ansvar för att upprätthålla konkurrens på lika villkor.

Kursen kommer att följa strukturen nedan:

 • Offentlig upphandling – varför
 • Vad man ska och vad man bör
 • Beloppsgränser
 • Inköpsprocessen
 • Behovsanalys
 • Marknadsanalys
 • Krav och utvärdering
 • Urval
 • Avtal
 • Uppföljning
 • Dokumentation av direktupphandlingar
 • Resurser och stöd

Kursen sker via Teams och vara cirka en timme och du kan anmäla dig genom att klicka på länken nedan.

Tillfällena är 30 april 11.00, 13 maj 9.00, 15 maj 09.00, 15 maj 13.00, 20 maj 13.00

2. Grundkurs i avtalsförvaltning

Slutresultatet av alla upphandlingar är ett avtal. Genom åren har vi ofta kommit att lägga för stort fokus på upphandlingen av leverantör och för lite på det avtal som upphandlingen resulterar i. Det är dags att återuppväcka avtalet som ett viktigt dokument och grund för rättigheter och skyldigheter mellan oss och våra leverantörer.

Kursen kommer att följa strukturen nedan:

 • Avtalsrättsliga grundprinciper
 • Avtalslagen
  • Viktiga begrepp
  • När skapas ett avtal
 • Förvalta en avtalsportfölj
  • Uppföljning
  • Planera framåt
  • Avtalstäckning
 • Förlängningar
  • Utvärdering inför förlängning
  • Förändra villkoren
  • Praktiskt förlänga
 • Uppsägning av avtal
  • Inte använda möjligheten att förlänga
  • Aktiv uppsägning
  • Hävning
 • Prisjusteringar och index
  • Enkel matematik
  • Kluriga begrepp

Kursen sker via Teams och vara cirka en timme och du kan anmäla dig genom att trycka på rätt fil så kommer du att få in det som kalenderhändelse.

Tillfällena är 21 maj 09.00, 21 maj 13.00, 22 maj 09.00, 22 maj 13.00, 23 maj 09.00, 23 maj 15.00

3. Grundkurs i kravställning och utvärdering vid upphandlingar

I alla upphandlingar som blir lite mer formella är det av stor vikt av att vi ställer rätt krav på leverantören och att vi använder en utvärderingsmodell som gör att den leverantör vars anbud erbjuder bäst värde tilldelas avtal. Hur vi ställer krav och väljer utvärderingsmodell är ett samspel mellan beställaren och upphandlare. Med en gemensam begreppsapparat och kunskapsbas kan vi öka kvalitén i våra upphandlingar.

Målgruppen för utbildningen är den som brukar delta i upphandlingar och vill fördjupa sin kunskap kring vilka krav vi kan och bör ställa. Skillnaden mellan ska-krav och bör-krav och hur olika utvärderingsmodeller och metoder kan användas.

Kursen kommer att följa strukturen nedan:

 • Grundprinciperna
 • Kravställningar
  • Krav på anbudsgivaren
   • Lagstadgade krav
   • Teknisk- och yrkesmässig kapacitet
  • Krav på vara eller tjänst
   • Proportionerliga krav
   • Funktionella krav som går att bevisa
   • Krav och bevis vid kvalitetsutvärdering
  • Utvärderingsmetoder, tilldelningsgrund
   • Lägsta pris
    • Varukorg eller mängdförteckning
   • Kostnad
   • Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
    • Vad är kvalitet
    • Hur utvärderar vi kvalitet metodsäkert
   • Workshops utifrån exempel

Formen för utbildningen är delvis som semistrukturerad föreläsning och delvis som en workshop där vi tillsammans gräver oss ner i begreppen och arbetar utifrån några fiktiva exempel.

Utbildningen ges vid tre tillfällen: 23 maj 13–16, 27 maj 13–16 och 28 maj 13–16 och det är begränsat antal deltagare och principen först till kvarn kommer att tillämpas. Finns det stort intresse tillämpas kölista. Om ni är en grupp som arbetar tillsammans finns det vissa möjligheter att skapa tillfällen utanför detta. Ni ska då vara som minst 8 deltagare intresse för detta mailas till peter.eriksson@ystad.se.

Ett fält med ett vindkraftverk