Artikeln publicerades 20 mars 2024

Mariana sammanfattar ledningsgruppens möte 14 mars

Tillförordnade ekonomichefen Mariana Vikström sammanfattar kommunledningsgruppens möte som hölls torsdag 14 mars.

Tf ekonomichef Mariana Vikström.