Artikeln publicerades 29 september 2023

Nytt flextidsavtal 1 oktober

Det nya flextidsavtal som tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer, innebär att den så kallade totalramen från 1 oktober är mellan klockan 06.00 och 19.00.

Det är inom denna tidsrymd som du kan använda dig av flextiden.

Flexibel arbetstid är alltså inte möjlig att använda mellan klockan 19.00 och 06.00. Bakgrunden till förändringen är de nya reglerna om dygnsvila i som finns i Allmänna bestämmelser.

Ett fält med ett vindkraftverk