Artikeln publicerades 3 januari 2024

Vad gäller vid snöhinder – om jag inte kan ta mig till jobbet?

Huvudregeln är att arbetstagare själv ansvarar för att ta sig till och från sin arbetsplats.

Lön utgår vid arbete, lön eller andra förmåner utgår därmed inte om du som arbetstagare inte kan ta dig till din arbetsplats på grund av inställda och/eller försenade tåg och bussar. Inte heller vid igensnöade vägar, halka, om din bil inte startar osv.

Möjliga lösningar för att inte förlora inkomst

Det finns möjlighet att ta ut semester, flextid eller kompledighet om man inte kan ta sig till jobbet. Tjänstledighet utan lön är också en möjlighet. Ansvar ligger hos arbetstagare att omgående kontakta närmsta chef för anmälan om frånvaro samt om vilken typ av frånvaro man vill ta ut. Om man inte anmäler så kan det komma att registreras som olovlig frånvaro.

Distansarbete

Chef och arbetstagare kan också komma överens om att utföra arbete hemifrån om det finns förutsättningar för det och om arbetsuppgifterna tillåter. Beslut om detta fattas av närmsta chef. 

Hjullastare plogar vinterväg.