Artikeln publicerades 17 april 2024

Vinnare av 2023 års medarbetarutmärkelser

Nu har äntligen 2023 års vinnare av medarbetarutmärkelserna utsetts.

Medarbetarutmärkelserna har delats ut bland medarbetare i Tomelilla kommun sedan 2020 i kategorierna: årets mest nytänkande, årets brobyggare, årets kundfokus och årets ledare. Genom utmärkelserna uppmärksammar vi kommunens fantastiska medarbetare − vi inspireras och lär av varandra.

Alla medarbetare har under 2023 kunnat nominera en person eller ett team till någon av de fyra kategorierna. Sedan har juryn, bestående av verksamhetschefer, kommundirektör, HR-chef och föregående års vinnare, utsett finalister och slutligen fyra vinnare.

Vinnarna får 5000 kronor vardera att använda till kompetensutveckling. De får även representera sin titel genom att vara med i juryn för medarbetarutmärkelserna 2024.

Årets mest nytänkande

Utmärkelsen årets mest nytänkande 2023 tilldelas Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare.

Nominering: Genom sitt mod att utmana gängse normer, utnyttja befintliga lösningar och överbrygga hinder, är Ingela Dejenfelt Årets mest nytänkande. Med gedigen kunskap om mat, logistik, kvalitet och resurseffektivitet, hittar hon ständigt nya vägar oavsett det handlar om att öka andelen lokalproducerade livsmedel, minska svinn eller bygga en stark krisberedskap.

Ingela har utvecklat kommunens måltidsverksamhet till något som banat väg och inspirerat även utanför organisationen. På många sätt lever hon kommunens vision om att odla matkultur och kreativitet.

Finalister i kategorin:

 • Lärcentrum
 • Lois Ivarsson och Ebba Rubensson, kulturpedagoger
 • Michael Foisack, enhetschef hemtjänsten

Årets brobyggare

Utmärkelsen årets brobyggare 2023 tilldelas Matilda Andersson, näringslivsutvecklare.

Nominering: Matildas roll på jobbet är att skapa samarbeten och utveckla Tomelillas näringslivsarbete. Även om det är en arbetsuppgift, så kan man naturligtvis lyckas olika väl. Hon har på den korta tid hon arbetat i kommunen inte väjt for de mest snåriga uppdragen och lyckats få till en lång rad samarbeten inte bara inom näringen. Också internt skapar hon broar mellan de olika verksamheterna, hon har också god kontakt med grannkommuner och frivilligkrafter. Med gott humör tar hon sig an de flesta uppgifter och ser till att det blir verkstad på riktigt. Det märks i Tomelilla.

Finalister i kategorin:

 • SVU-teamet (samverkan vid utskrivning)
 • Kenneth Johansson, vaktmästare
 • Håkan Johansen, driftschef på fastighetsavdelningen

Årets kundfokus

Utmärkelsen årets mesta kundfokus 2023 tilldelas Anneli Mineur, undersköterska.

Nominering: Anneli har en förmåga utöver det vanliga att sätta brukaren i fokus. Hon ser varje enskild persons behov och bemöter alla med största respekt.

Anneli har även förmågan att förmedla brukarens behov på arbetsplatsen så att hela arbetslaget kan utvecklas och ge det bästa stödet till våra medborgare.

Hennes bemötande bidrar till en ökad trygghet och känsla av sammanhang för alla brukare, dag in och dag ut.

Finalister i kategorin:

 • Marie-Louise Vogel, bibliotekarie
 • Petra Granholm, socialsekreterare
 • Elna Magnusson, Arbetskonsulent

Årets ledare

Utmärkelsen årets ledare 2023 tilldelas Maria Ingvarsson, enhetschef på Norrevång.

Nominering: Maria leder sig själv och sina verksamheter med en styrka och ödmjukhet mot verksamhetens mål. Hon har en positivitet gentemot Tomelilla som kommun och det arbete hon bedriver smittar av sig på dem som befinner sig runt henne och leder till viljan att göra det allra bästa. Hon ser sig som en del i en helhet och förstår vikten av att samspela både med olika professioner, medarbetare, brukare och anhöriga.

För Maria är alla viktiga for att kunna uppnå goda resultat. Hennes dedikation till att skapa värde både for sina medarbetare och brukare genomsyrar hennes verksamheter. Det visar sig inte minst i brukarenkäter med mycket goda resultat.

Med anledning av ovanstående ser jag Maria som en mycket värdig kandidat för årets ledare

Finalister i kategorin:

 • Tina Svensson, enhetschef på individ- och familjeverksamheten
 • Henrik Lundblad, näringslivschef
Bilder på vinnare av medarbetarutmärkelserna 2023