Artikeln publicerades 8 december 2023

Vinnare utsedd i arkitekttävlingen

Från vänster: Sanna Bergman Svärd, Per-Martin Svensson, Ingrid Alerås och Sara Anheden.

Från vänster: Sanna Bergman Svärd, kommunalråd Per-Martin Svensson, Ingrid Alerås och oppositionsråd Sara Anheden.

Det blev bidraget Mylla som vann arkitekttävlingen om gestaltningen av Tegelbruksområdet i Ullstorp.

Bakom bidraget finns Sunnerö Architects som tagit fram förslaget tillsammans med Outer Space, Henrik Sjöman (vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård) och GFS konsult.

Motiveringen lyder:

”Det vinnande förslaget Mylla redovisar ett tydligt koncept för ett småskaligt naturnära boende med en upplevelse av gemenskap, trygghet och av att bo i en alldeles unik miljö i Tomelilla.

Teamet bakom förslaget erbjuder ett intelligent och genomarbetat svar på tävlingens fråga om hur ett peri-urbant framtida bostads­område kan se ut, där besökare kan röra sig igenom området på ett naturligt sätt, där närhet finns till en biologisk mångfald som växer ur platsen unika förutsättningar, och där bostäderna ligger samlade för att ge utrymme åt vatten, djur och växter. Juryn är enig om att arkitekturen är inkluderande genom husens form och placering, genom odlingsytor, gemenskapshus, attraktiva bygator, stråk och platser.”

Under fredag 8 december tillkännagavs tävlingens vinnare. Sunnerö Architects representerades av Ingrid Alerås och Sanna Bergman Svärd på plats i Tomelilla. De båda presenterade bidraget Mylla och hur de inspirerats av att hitta sitt svar på utformningen av ett peri-urbant bostadsområde och hur de befintliga naturvärdena kan vävas samman med den byggda miljön.

Områdets kulturhistoria har också satt avtryck i förslaget med lera och tegel som materialförslag tillsammans med vandringsstigar utmed de gamla lerstråken. Vattendragen som finns på området föreslås förstärkas för att gynna den biologiska mångfalden, inte minst de groddjur som redan lever här. Också den sociala hållbarheten beaktas med platser för gemensamma aktiviteter och rekreation.

- Mylla är ett väl genomtänkt förslag utifrån de aspekter vi lyft fram som viktiga i tävlingsanvisningarna, säger Per-Martin Svensson, (M), kommunstyrelsens ordförande. Kopplingen till områdets historia, varsamheten med de stora naturvärdena och bebyggelsens utformning är mycket tilltalande.

Kommunen kommer nu påbörja ett gestaltningsprogram baserat på Mylla. Därefter kan en detaljplanering och markanvisning ske. Myllas bebyggelse, som föreslås rymma både hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter, har plats för upp till 170 bostäder.

Tävlingsjuryn har bestått av Per-Martin Svensson, (M), kommunstyrelsens ordförande, Per Gustafsson, (SD), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Sara Anheden, (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Britt-Marie MacQueen, kommundirektör, Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef, Terese Bruhn, planarkitekt, Gunilla Kronvall, arkitekt (externt sakkunnig), Malin Rizell och Mårten Setterblad, landskapsarkitekter (utsedda av Sveriges Arkitekter).

Se vinnande bidraget Mylla (pdf) Pdf, 14.3 MB.

Läs mer om utvecklingen på Tegelbruksområdet

Animerad bild med hus och vägstråk på Tegelbruksområdet.