Tegelbruksområdet

Tegelbruksområdet finns i Ullstorp strax sydost om Tomelilla tätort. Här ska byggas med plats för det hållbara livet.

Tegelbruksområdet är ca 15 hektar stort och hyser höga naturvärden. Närheten till centrala Tomelilla gör att det kommande bostadsområdet kan kallas för peri-urbant. På platsen har tidigare legat ett tegelbruk.

Arkitekttävling 2023

Våren 2023 utlyste Tomelilla kommun en arkitekttävling i samarbete med Sveriges arkitekter och Atelier 01 arkitektur för området. Fyra arkitektbyråer tävlade om att gestalta området.

Vinnare blev Sunnerö Architects som tagit fram förslaget "Mylla" tillsammans med Outer Space, Henrik Sjöman (vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård) och GFS konsult.

Tävlingen utforskade hållbar stadsplanering och hur ett peri-urbant boende med rika naturkvalitéer kan gestaltas, något som genomsyrar det vinnande förslaget.

Tävlingsjuryn bestod av politiska företrädare och tjänstepersoner från Tomelilla kommun tillsammans med externa experter.

Juryns motivering löd:

"Det vinnande förslaget Mylla redovisar ett tydligt koncept för ett småskaligt naturnära boende med en upplevelse av gemenskap, trygghet och av att bo i en alldeles unik miljö i Tomelilla.

Teamet bakom förslaget erbjuder ett intelligent och genomarbetat svar på tävlingens fråga om hur ett peri-urbant framtida bostads­område kan se ut, där besökare kan röra sig igenom området på ett naturligt sätt, där närhet finns till en biologisk mångfald som växer ur platsen unika förutsättningar, och där bostäderna ligger samlade för att ge utrymme åt vatten, djur och växter. Juryn är enig om att arkitekturen är inkluderande genom husens form och placering, genom odlingsytor, gemenskapshus, attraktiva bygator, stråk och platser."

Se hela vinnande bidraget Mylla Pdf, 14.3 MB.

Detta händer just nu

Mylla kommer ligga till grund för en upphandling av arkitekttjänster för en vidare bearbetning till ett gestaltnings- och utvecklingsprogram. Ungefär 170 bostäder finns i förslaget Mylla.

Programmet tas fram i samråd med kommunen och blir ett underlag för kommande detaljplanering av Tegelbruksområdet.

Vy över Tegelbruket.

Vy över Tegelbruksområdet.

Animerad bild med hus och vägstråk på Tegelbruksområdet.

En översiktsbild av Tegelbruket såsom gestaltats i vinnande förslaget Mylla. Bild: Visulent Architectural Visualisation