Gemensamma områden

Här finner du information om våra gemensamma områden både inne och ute.

Parkering

Våra allmänna parkeringsplatser är till för dig som boende samt dina besökare. All parkering bör ske på anvisad plats.

Våra parkeringar är inte avsedda för uppställningsplats eller långtidsparkering för exempelvis husvagnar, släpvagnar avställda bilar eller bilar som ska renoveras.

Av säkerhetskäl är bilkörning inte tillåtit på innergårdarna och över gräsmattor.

Garage

Att hyra ett garage ger dig möjligheten att bekvämt parkera ditt fordon och utföra enklare åtgärder som kontroll av oljenivå och påfyllning av spolarvätska.

Garaget är inte avsett för att utföra större reparationer eller verkstadsarbeten.

Förutom ditt fordon får du endast förvara en uppsättning av extrahjul, (exempelvis sommar- eller vinterdäck) och någon mindre verktygslåda.

Det är inte tillåtet att använda garaget som ett förråd.

Vid överträdelse kan du bli ersättningsskyldig om brand uppstår och utredningen visar att förvaring av otillåtna föremål har bidragit eller påverkat branden.

Mopeder och motorcyklar

Mopeder och motorcyklar ska parkeras i cykelställ eller i garage.

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att parkera mopeder och motorcyklar i förråd, cykelrum, trapphus eller liknande utrymmen.

Det är inte heller tillåtet att parkera dem på grönytorna på gården, på din uteplats eller utmed husfasaderna.

Trapphus och hiss

Trapphus är livsviktiga utrymningsvägar och får inte blockeras. De ska hållas fria från brännbara föremål och för sådant som kan försvåra en utrymning. Hjälp oss följa reglerna för en trygg och trivsam boendemiljö.

  • Håll trapphus, loftgångar och källargångar fria från lösa föremål och brännbart material.
  • Se till att ytterdörren till trapphuset och dörrar till vind, källare, soprum och förråd alltid är stängda och låsta.
  • Reagera om någon röker i gemensamma utrymmen och platser.

Om det uppstår problem med hissen, kontakta hissleverantören. Telefonnumret finns i anslutning av hissen.

Tvättstugan

Tvättstugan delas med grannarna. De är ni som tillsammans håller tvättstugan ren och fräsch.

  • Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv önskar få den.
  • Alla tvättstugorna har städutrustning. Låt den stanna kvar i tvättstugan.
  • Bokningsmetoden för tvättstugorna varierar från fastighet till fastighet. Information om hur det fungerar lämnas vid inflyttning.

Vi uppskattar om ni mailar oss på info@osterlenhem.se om städningen inte är som önskat i tvättstugan.

Miljöhus och avfall

Miljön är en viktig fråga för oss på Österlenhem.

Varje fastighet har speciella miljöhus och miljöstationer där ni kan sortera era sopor i enlighet med anvisningarna. Vi har tydliga skyltar och information på varje plats för att underlätta för våra hyresgäster.

Tömningskallender från Ökrab Länk till annan webbplats.

Som hyresgäst har du själv ansvar för att transportera bort dina grovsopor och trädgårdsavfall till närmsta återvinningscentral.

Snöskottning

Österlenhem ansvarar för snöröjning av allmänna gångar, parkeringar och infartsvägar. Det innebär att vi tar hand om snöröjningen på platser som används gemensamt av våra hyresgäster.

Om du hyr boende med egen entré är du själv ansvarig för snöröjning från din entré till den allmänna gångbanan.

Om du hyr en parkeringsplats ansvarar du för att snöröja den platsen och hyr du en garageplats, ansvarar du för snöröjningen sista biten in mot porten.