Information för boende

Här finner du all information som rör dig och din lägenhet.

Kabel-TV

Det finns kabel-tv och fiber indraget i alla våra lägenheter. I hyran ingår alltid SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen.

Här nedan kan ni läsa mer om programutbudet:

https://www.teleservice.net/privat/tv/tv-kanalutbud/ Länk till annan webbplats.

Bredband tecknar du själv avtal direkt med leverantören. Vill du veta mer om programutbudet, bredbandshastigheter, teckna avtal, anmäla fel m.m. kontaktar du leverantören:

Teleservice på mail info@teleservice.net eller på telefonnummer: 0416-58 50 50

Hemförsäkring

Du ska alltid ha en hemförsäkring. En hemförsäkring täcker dig och dina saker och ger ekonomiskt skydd om ditt hem drabbas av skador, stöld eller andra olyckor.

Jämför mellan olika försäkringsbolag för att hitta det bästa priset och försäkringen som passar dina behov.

Brandvarnare och brandfilt

En brandvarnare och brandfilt är en billig livförsäkring. Därför utrustar Österlenhem alla lägenheter med brandvarnare och brandfilt.

Tänk på att det är hyresgästens ansvar att ha kontroll så att brandvarnaren fungerar under boendetiden!

 • Kontrollera så att brandvarnaren fungerar.
 • Regelbunden dammsugning av brandvarnaren viktigt för att minimera risken för felaktiga larm.

Brandfiltens plats är viktigt att veta. Den kan vara användbar i händelse av en mindre brand eller för att skydda sig när man försöker släcka en eld.

Nycklar och utelåsning

Vid inflyttning får du nycklar och taggar till lägenhet, port och tvättstuga. Vid beställning av fler nycklar och taggar ska detta ske via oss på telefonnummer 0417-184 20 eller mail info@Österlenhem.se

Vid förlorad nyckel kan det innebära att vi behöver byta en eller flera låscylindrar och du blir då debiterad kostnaden för detta. Tappar man bort en tagg blir du debiterad en kostnad för en ny.

Vid utelåsning mellan kl. 07.00-16.00 helgfria vardagar kan vi hjälpa till kostnadsfritt om vi har möjlighet. Övriga tider får låssmed kontaktas. Gäller endast där vi har huvudnyckel.

Rökning

Vi värnar om allas hälsa och trivsel. Därför är rökning inte tillåten på gemensamma och allmäna utrymmen. Detta gäller i och vid entréer, trapphus, tvättstugor, förråd och på uteplatser samt grill och lekplatser.

Österlenhem avråder från rökning i lägenheterna då det lätt blir nikotinskador. Det är du som hyresgäst som står för saneringskostnader som orsakats av rökning. Tänk på att grannar och omgivning kan uppleva tobaksrök som störande.

Tack för din förståelse och samarbete.

Säkerhet

Säkerheten i fastigheten är mycket viktig för oss. Håll dörrar stängda och låsta för att förhindra obehörig att komma in i fastigheten. Var uppmärksam på entrédörrar, hissar och andra gemensamma områden.

Om du ser något misstänkt eller om du inte känner igen någon som försöker komma in, kontakta Österlenhem eller polisen.

Kallt i Lägenheten

Är det kallt i din lägenhet?
I början och i slutet av den kallare årstiden kan det vara stora variationer i utomhustemperaturen. När vädret slår om, hinner inte alltid husets värmesystem ställa om sig och producera mer värme. Vi på Österlenhem försöker hålla en inomhustemperatur omkring 20-21 grader.

Här är saker du kan göra för att få så bra inomhustemperatur som möjligt.

 • Kontrollera att friskluftsventilerna är öppna, rengjorda och inställda i normalläge
 • Kontrollera att termostaten på elementen är påslagen
 • Täck inte elementen med gardiner
 • Ställ inte möbler framför elementen
 • Vädra snabbt med tvärdrag några minuter
 • Undvik att ha fönster på glänt hela dagen

Friskluftsventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen även vintertid. Stänger du friskluftsventilerna hindras luft från att komma in och du får ingen bra rotation på luften. Detta gör att du får ett sämre inomhusklimat samt dålig spridning av värmen från elementen.

Låt utrymmet framför elementen vara fria så känner termostaten bättre av den verkliga temperaturen och värmen kan spridas bättre i rummet. När elementen har värmt upp rummet till rätt temperatur stängs det av och svalnar ett tag . Det är därför du ibland kan känna att elementen är svala fast det är kallt ute. Om du vill ha svalare i ett rum kan du sänka elementet där och hålla dörren stängd. Har du dörren öppen kommer hela lägenheten att få en lägre temperatur.

Innan du felanmäler att det är kallt i lägenheten behöver du kontrollera temperaturen. Lägg då en termometer mitt i rummet, ca 60 cm ovan golvet. Visar det sig att temperaturen ligger under 20 grader flera dagar i rad, så kan du göra en felanmälan.

Måla, hänga upp tavlor, hyllor med mera

Vi på Österlenhem strävar efter att skapa en trivsam atmosfär i våra lägenheter . Om du väljer att måla eller tapetsera, vill vi påminna om att tänka på återställningsskyldigheten som gäller den dagen ni flyttar ut. Tänk också på att alla spikar, krokar och skruvar som satts upp ska plockas bort.

För att förhindra bland annat skador är det inte tillåtet att sätta upp krokar, spikar eller andra föremål i tätskik i badrummet, ovanför diskbänken, i fönster och dörrkarmar, i dörrar eller på fasaden.

Kontakta gärna oss på info@osterlenhem.se om du undrar över någonting.

Husdjur

Vi tillåter husdjur hos oss, men tänk på att du har ansvar att ta hand om ditt djur och visa hänsyn till dina grannar. Inte alla uppskattar djur och vissa kan vara rädda för dem eller allergiska.

Hundar skall alltid hållas kopplade i bostadsområden och som hundägare är du skyldig att plocka upp efter ditt djur samt se till att den inte stör grannarna när den är ensam hemma. Era uteplatser och våra gemensamma ytor är inte rastplatser för era husdjur. Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet.

På grund av av allergier får inte husdjuren följa med till tvättstugan, förråd eller andra gemensamma utrymmen.

Husdjur utan tillsyn kan ställa till med stora skador i lägenheten. Har man akvarium finns det risk för läckage och det är du som hyresgäst som bär hela ansvaret. Se till att ditt husdjur trivs och att du är rätt försäkrad om olyckan skulle vara framme.

Du som hyresgäst är ansvariga att kontrollera och följa gällande bestämmelser rörande djur.

Goda grannar

Det låter att leva. Barnen leker, man städar, tvättar eller spelar musik. Vi vet också att alla har rätt att sova på natten och leva utan störningar i boendemiljön. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, men visa hänsyn och omtanke. Tänk på ljudvolymen och ta hand om dina husdjur är några saker du kan tänka på som hyresgäst och granne.

En god dialog med grannarna kan lösa många missförstånd.

Tänk på att du som hyresgäst även är ansvarig för övriga familjemedlemmar och besökare.

Grannar som stör

Om du upplever att någon granne stör dig så är ett bra sätt att komma tillrätta med störningen att själv ringa på hos grannen och prata med dem. Det kan vara så enkelt att de inte är medvetna om att deras beteende stör.

Om problemet kvarstår, kan du vända dig till oss på info@osterlenhem.se. Notera gärna när, vad och vem som har orsakat störningen. Detta är användbart och nödvändigt om vi behöver agera.

Är störningen allvarlig och inträffar utanför kontorstid ringer du Störningsjouren.

Efter varje besök skriver Störningsjouren en rapport till oss. Konstateras störning kontaktar vi hyresgästen eller skickar en rättelseanmaning. Vid upprepade störningar debiteras hyresgästen för störningsjourens utryckning och det kan leda till att man förlorar sin lägenhet. Är det en särskilt allvarlig störning sägs man upp direkt.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller skriftlig rättelseanmaning riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet.

Matfett

Det är ett växande problem med matfetter och matoljor i våra avloppssystem. De bildar fettklumpar som leder till stopp i avloppen.

Att återvinna matfett och matolja är bättre både för miljön och för avloppen.

 • Torka av tallrikar, stekpannor och grytor med hushållspapper innan du diskar dem. Släng det torkade pappret i matavfallspåsen för kompostering.
 • Mindre mängder matolja från till exempel fritöser, inlagda tomater eller oliver kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och sedan kastas i restavfallet/soppåsen.
 • Har du större mängder flytande matolja utan matrester i, kan du lämna den i en genomskinlig glas- eller plastbehållare på Sysavs återvinningscentral.

Tack för att du hjälper till att bevara våra avlopp och miljön!

El fordon- laddning

Det är förbjudet att ladda elfordon från lägenheten eller andra uttag, inklusive garage och lokaler. Vanliga eluttag och kablar är inte dimensionerade för hög belastning, vilket ökar risken för brand.

Brandfarliga varor

Det finns fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i ett flerfamiljshus. Det beror på att det finns många fler personer som kan påverkas av en olycka. Hur hantering och förvaring får ske styrs av föreskrifter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Exempel på brandfarliga varor som ofta finns i hushåll är rengöringsmedel, lösningsmedel, färg, bensin och gasol. Det är viktigt att vara medveten om dessa produkters egenskaper och att hantera dem på ett säkert sätt.

 • Förvara alltid brandfarligavaror i sina originalförpackningar. Och på platser där barn inte kan komma åt dem.
 • Placera inte brandfarliga varor nära värmekällor eller spisar och ugnar.

I lägenheten kan du förvara en mindre mängd brandfarliga varor för hushållsbruk. I förrådet, garaget och på balkongen får ingen förvaring av brandfarliga varor ske.

Brandfarliga varor får inte kastas i soporna.

Länk till MSB brandfarliga varor Länk till annan webbplats.

Badkar

Vi på Österlenhem uppskattar miljöengagemang och genom att duscha i stället för att bada sparar du både på el och vatten.

Vi hjälper gärna till att ta ut ditt badkar utan kostnad. Kontakta gärna oss på info@osterlenhem.se.