Utflyttningsguiden

Här finns samlad information för en smidig och bekväm utflyttning.

Uppsägning av kontrakt

När du bestämt dig för att flytta är det 3 kalendermånaders uppsägningstid på ditt hyresavtal. Det gäller alltid från ett månadsskifte så tänk på att säga upp din lägenhet i god tid innan du vill flytta. Vid uppsägning kan du använda dig av ditt hyreskontrakt eller vår Uppsägningsblankett.

En uppsägningsbekräftelse skickas till lägenheten, där vi bokat en tid för förbesiktning, visning och slutbesiktning.

Har en anhörig avlidit behöver samtliga dödsbodelägare skriva under en uppsägning som lämnas/skickas in till oss tillsammans med dödsfallsintyget från Skatteverket.

Säger dödsboet upp hyreskontraktet inom en månad från dödsfallet gäller en kalendermånads uppsägning annars är det tre kalendermånader som gäller.

En uppsägningsbekräftelse skickas till angiven kontaktperson, där vi bokat en tid för förbesiktning, visning och slutbesiktning.

Står ni två på kontraktet men den ena vill säga upp sin del av kontraktet kan ni använda er av Uppsägningsblankett - ansökan om övertag.

Vi kommer då att pröva om den kvarboende kan överta kontraktet. Det ska finnas ett godtagbart skäl för att överlåta ett hyreskontrakt. Det är ett krav att nuvarande och nya hyresgästen har bott tillsammans i lägenheten och varit folkbokförda en längre tid på adressen innan överlåtelsen.

Vid övertag av hyreskontraktet görs en besiktning av lägenheten för att fastställa lägenhetens skick.

Lämna nycklar

Nycklarna lämnas i samband med slutbesiktningen om inte annat är överenskommet. Nycklar till garage lämnas i vårt brevinkast senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut.

Besiktning (Visning, för och slutbesiktning)

I uppsägningsbekräftelsen som ni har fått hemskickad har vi bokat in en tid för lägenhetsvisning, förbesiktning och för slutbesiktning.

Lägenhetsvisning för de "nya hyresgästerna" sker efter förbesiktningen och i samråd med den hyresgäst som skall flytta ut.

Förbesiktningen gör vi för att du ska ha möjlighet att fråga oss och få goda råd inför utflyttningen samt för att vi ska veta lägenhetens status. Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage, kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Slutbesiktningen görs när lägenheten är tömd och städad. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror med mera som du själv installerat eller tagit över från tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv, då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad.

Skulle slutstädningen vara bristfälligt utförd debiteras du en städavgift.

Vid bomkörning eller vid brister som kräver en efterbesiktning debiteras en kostnad om 500 kronor.

Här finns en länk till checklista vid besiktning. Pdf, 151 kB.

Avsluta el-avtal

Vi anmäler att du ska flytta till nätägaren då du är skyldig att hålla abonnemang i kraft under hela hyrestiden.

Adressändra/ eftersändning

För att få rätt folkbokföringsadress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket i samband med din flytt. Det går bra att göra din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Här finns länk till skatteverket Länk till annan webbplats.

Boendereferens

Behöver du en boendereferens från oss så hjälper vi givetvis till med detta. Kontakta oss på telefonnummer 0417-184 20 eller mejla till info@osterlenhem.se så ordnar vi med en skriftlig referens som du kan lämna vidare till annan hyresvärd.