Uteplats, trädgård och balkong

Här finns information om hur ni sköter er uteplats, trädgård och balkong.

Skötsel av uteplats, trädgård och balkong

Som hyresgäst har man vårdplikt som inte gäller bara själva lägenheten utan även uteplatsen, trädgården och balkongen som ska se välvårdad ut. De får inte användas som förvaringsutrymme då det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem.

Trädgårdsavfall transporteras till kommunens avfallsanläggning och får inte kastas bland hushållssoporna.

Grillning

För en säker och trevlig boendemiljö så är kol-, och gasolgrillning endast tillåtit på markplan på lämpligt avstånd från fastigheten för att undvika brandrisk och eller besvär för grannarna.

Grillning på balkong får endast ske med elgrill.

Gemensamma grillplatser finns på många av våra bostadsområden.

Bevattning

Det går bra att vattna växter som du har i krukor medans bevattning av gräsmatta inte är tillåtet.

Studsmattor, pooler och spa

Studsmattor, pooler och andra liknande föremål som används ska förvaras inom lägenhetens egna uteplats.

Lösa barnpooler får ha maximalt 20 cm djupt vatten. Skydd mot olycksfall krävs.

Inga andra pooler/spa är tillåtna.

Snöskottning

Österlenhem ansvarar för snöröjning av allmänna gångar, parkeringar och infartsvägar. Det innebär att vi tar hand om snöröjningen på platser som används gemensamt av våra hyresgäster.

Om du hyr boende med egen entré är du själv ansvarig för snöröjning från din entré till den allmänna gångbanan.

Om du hyr en parkeringsplats ansvarar du för att snöröja den platsen och hyr du en garageplats, ansvarar du för snöröjningen sista biten in mot porten.