Veckans skryt

Genom veckans skryt uppmärksammar vi framgångar i organisationens alla hörn.

På dagordningen för APT (arbetsplatsträffar) samt VESAM och CESAM finns en speciell skrytpunkt. Här är det fritt fram att briljera med saker du eller ditt team har gjort extra bra. Skrytet kan till exempel handla om ett bra initiativ, en innovativ lösning eller ett mål som har uppfyllts.

Chef eller protokollsekreterare skickar sedan in ert skryt via formuläret på den här sidan. Men skryt får naturligtvis skickas in när som helst.

Skrytpunkterna publiceras här på intranätet. Välkommen att skicka in ditt bidrag!
*Innan du skickar in skrytpunkten, försäkra dig om att personer som nämns i bidraget godkänner att deras namn publiceras på intranätet. Intranätet är publikt och öppet för allmänheten. Inga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer eller epostadresser) kommer att publiceras.