Artikeln publicerades 7 november 2023

Nominera till årets medarbetarutmärkelser

Nu öppnar vi nomineringen till årets medarbetarutmärkelser.

För att uppmärksamma vår kommuns fantastiska medarbetare och för att inspireras och lära av varandra, delas årligen medarbetarutmärkelserna ut. Den här gången är det fjärde året i rad.

Var med och påverka vem som vinner genom att nominera i någon av de fyra kategorierna: årets brobyggare, årets mest nytänkande, årets mesta kundfokus och årets ledare. Du kan nominera både en person och ett team.

Vinnarna får en summa pengar för kompetensutveckling − 5000 kr till enskild vinnare, 20 000 kr till ett team – samt ett ambassadörskap fram till och med nästa års utmärkelser.

Du kan skicka in dina nomineringar fram till den 31 december.

Kriterierna för varje kategori:

Årets brobyggare

I Tomelilla kommun skaffar vi oss förståelse för såväl vårt eget som andras uppdrag, bidrar aktivt till dialog och gemensamt lärande och skapar förutsättningar för en helhetssyn. Det här priset tilldelas en person eller flera i en grupp som har tagit samarbete och helhetssyn till en ny nivå. Det kan handla om medarbetare från olika delar av kommunen som genom samarbete gjort att ett plus ett blivit betydligt mer än två för våra kunder. Det kan också handla om att ha knutit kontakter utanför kommunens organisation som på ett genomgripande sätt förbättrat uppdragets resultat.

Årets mest nytänkande

I Tomelilla kommun vågar vi ifrågasätta våra arbetssätt och prova det som är nytt. Vi ser motgångar som en källa till lärande. ​

Det här priset tilldelas en person eller en grupp som med mod och kreativitet vågat lämna gamla tankebanor och arbetssätt. Innovationen kan vara stor eller liten – nytänkarens initiativ har skapat en tydlig förbättring för våra kunder eller av det interna arbetsflödet.


Årets mesta kundfokus

Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla kommun. ​

Det här priset tilldelas en person som på ett betydande sätt skapar värde för kunden. Personen uppvisar ett särskilt gott bemötande i samspelet med andra. Kundens perspektiv är alltid ledande när personen ger service. ​

Årets ledare

Det här priset tilldelas den ledare som det gångna året som utmärkt sig särskilt inom ramen för ledarpolicyns fem områden; måluppfyllelse, att skapa värde, att samspela, att leda sig själv och att vilja lyckas.