Information och nominering

Här nominerar du en medarbetare i någon av våra 4 kategorier.

För att uppmärksamma våra fantastiska medarbetare, inspireras och lära av varandra delas årligen ett antal medarbetarutmärkelser ut av Tomelilla kommun. Det finns fyra kategorier som du kan läsa mer om nedan.

Årets brobyggare

I Tomelilla kommun skaffar vi oss förståelse för såväl vårt eget som andras uppdrag, bidrar aktivt till dialog och gemensamt lärande och skapar förutsättningar för en helhetssyn.

Det här priset tilldelas en person eller flera i en grupp som har tagit samarbete och helhetssyn till en ny nivå. Det kan handla om medarbetare från olika delar av kommunen som genom samarbete gjort att ett plus ett blivit betydligt mer än två för våra kunder. Det kan också handla om att ha knutit kontakter utanför kommunens organisation som på ett genomgripande sätt förbättrat uppdragets resultat.

Klicka på knappen nedan och välj "Logga in som medarbetare"

Årets mest nytänkande

I Tomelilla kommun vågar vi ifrågasätta våra arbetssätt och prova det som är nytt. Vi ser motgångar som en källa till lärande. ​

Det här priset tilldelas en person eller en grupp som med mod och kreativitet vågat lämna gamla tankebanor och arbetssätt. Innovationen kan vara stor eller liten – nytänkarens initiativ har skapat en tydlig förbättring för våra kunder eller av det interna arbetsflödet.

Klicka på knappen nedan och välj "Logga in som medarbetare"

Årets mesta kundfokus

Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla kommun. ​

Det här priset tilldelas en person som på ett betydande sätt skapar värde för kunden. Personen uppvisar ett särskilt gott bemötande i samspelet med andra. Kundens perspektiv är alltid ledande när personen ger service. ​

Klicka på knappen nedan och välj "Logga in som medarbetare"

Årets ledare

Det här priset tilldelas den ledare som det gångna året som utmärkt sig särskilt inom ramen för ledarpolicyns fem områden; måluppfyllelse, att skapa värde, att samspela, att leda sig själv och att vilja lyckas.

Klicka på knappen nedan och välj "Logga in som medarbetare"

Priser

Att få en medarbetarutmärkelse är en ära. Men vinnarna av Tomelilla kommuns medarbetarutmärkelser får dessutom:

  • 5000 kronor till kompetensutveckling när det är en enskild vinnare.
  • 20 000 kronor till kompetensutveckling eller teambyggande aktivitet, när det är ett team som vinner.
  • Ett ambassadörskap som sträcker sig över hela nästkommande och avslutas med att man får sitta med i jurygruppen för den utmärkelse man fått.

Jury​

  • Årets mesta kundfokus: Verksamhetschefer, HR-chef och föregående års vinnare i kategorin.
  • Årets mest nytänkande: Verksamhetschefer, HR-chef och föregående års vinnare i kategorin.
  • Årets brobyggare: Verksamhetschefer, HR-chef och föregående års vinnare i kategorin.
  • Årets ledare: Kommundirektör, HR-chef och föregående års vinnare i kategorin.