Artikeln publicerades 11 januari 2024

Upphandling och inköp

Nu är vår gemensamma inköps- och upphandlingsfunktion för Ystad och Tomelilla fullt igång.

Kontakta därför inköpsenheten i Ystads kommun för alla frågor gällande inköp och upphandlingar.

Den gemensamma enheten hör organisatoriskt till Ystads kommun. Simrishamn deltar också i inköps- och upphandlingssamarbetet genom samverkansavtal med Ystads kommun.

Målet med sammanslagningen är att uppnå:

  • Skapa en stabil och robust inköpsfunktion som täcker hela inköpskedjan.
  • Upprätthålla specialistkompetens inom områden som e-handel, uppföljning av avtal och olika typer av upphandlingar.
  • Stärka vår gemensamma marknadsposition, optimera inköpsprocesser och förbättra affärsvillkoren.
  • Bidra till utveckling genom att vara tvärorganisatorisk och tvärfunktionell, vilket möjliggör samarbeten, synergier och positiva förändringar.