Upphandling och inköp

Kommunen måste följa Lagen om offentlig upphandling när varor, tjänster och byggentreprenader ska köpas in.

Inköps- och upphandlingsfunktion är gemensam för Ystad och Tomelilla. Kontakta inköpsenheten för alla frågor gällande inköp och upphandlingar.

Inköpsenheten: upphandling@tomelilla.se
Peter Eriksson: peter.eriksson@ystad.se, 0411-577167

En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal, avtal eller enskilt köp. Inköp görs på ramavtal som uppkommit genom en offentlig upphandling. Endast utnämnda beställare har rätt att göra inköp. Fråga din chef vem som är beställare i din verksamhet.