Bli kontaktperson eller ledsagare

Vi söker kontaktpersoner, ledsagare och avlösare i olika åldrar med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen. Du behöver inte någon utbildning eller erfarenhet. Här nedan hittar du lediga uppdrag.

Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst. Om du är intresserad av ett av våra aktuella uppdrag, anger du vilken annons det gäller i din anmälan. Du också kan göra en generell intresseanmälan om att vara ledsagare eller kontaktperson. Då gör vi en matchning av era intressen i ett senare skede.

Aktuella uppdrag

Att bli kontaktperson

Vi söker kontaktpersoner i olika åldrar med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen. Du behöver inte någon utbildning eller erfarenhet. Du behöver ha fyllt 18 år. Det viktiga som kontaktperson är att du har ett intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid och en vilja att engagera dig. Personen du blir kontaktperson för kan ha problem av olika slag. Personen kan ha svårt att på egen hand skapa sociala kontakter eller ha någon form av funktionsnedsättning – intellektuell, fysisk eller psykisk.

Att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag där du får dels ett arvode och dels en ersättning för aktiviteter enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer (SKR) Länk till annan webbplats.. Ersättningen beror på hur många timmar i månaden vi avtalar att just ditt uppdrag ska vara.

Innan du blir kontaktperson ska du lämna ett registerutdrag från Polisen.

Anmäl ditt intresse

Gör skillnad och bli en vän i vardagen för ett barn, en ungdom eller en vuxen! Skicka in en intresseanmälan om att få bli kontaktperson via e-tjänsten nedan.

Att bli ledsagare eller avlösare

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli ledsagare eller avlösare, men det är bra att ha erfarenhet av personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller psykisk ohälsa. Det viktigaste är att du vill stötta en person med särskilda behov i bostaden eller till en aktiv fritid.

Som ledsagare får du ett arvode i form av timersättning för din tid. Innan du blir ledsagare eller avlösare ska du lämna ett registerutdrag från Polisen.

Ledsagare utanför hemmet

Ledsagarservice är en individuellt utformad insats. Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning till en aktiv, social och meningsfull fritid utanför hemmet. Vi gör därför en matchning utifrån tider och intressen.

Avlösare i hemmet

Som avlösare ger du stöd och omvårdnad i hemmet för personen i bostaden. Samtidigt ger det avlastning till anhöriga eftersom du tillfälligt övertar omvårdnaden.

Anmäl ditt intresse

Gör skillnad och bli en vän i vardagen för ett barn, en ungdom eller en vuxen! Skicka in en intresseanmälan om att få bli ledsagare eller avlösare.