Artikeln publicerades 18 april 2024

Grönare grönytor med ökad biologisk mångfald

Gräsäng med prästkragar bredvid kortklippt gräs längs Gladanleden i Tomelilla.

Längs Gladanleden finns en gräsäng där prästkragar och andra blommor kan växa sig höga medan kanterna klipps regelbundet.

För att nå målen i klimatprogrammet kommer kommunen att låta vissa gräsmattor bli gräsängar, vilka binder mer koldioxid. Men fördelarna är fler än så. Ökad biologisk mångfald, bättre tålighet mot torka och regn, och bättre bär- och fruktsättning i närliggande trädgårdar, är bara några exempel. Rasmus Simonsen från Gata/park förklarar hur det kommer att gå till.

Nio av kommunens grönytor i Tomelilla kommer att ställas om under 2024. Från att ha varit kortklippta gräsmattor kommer de hädanefter att få bli friväxande gräsängar. Omställningen behövs för att nå målen i det beslutade klimatprogrammet. Men där finns betydligt fler vinster än så, och inspiration kommer bland annat från danska TV-serien Ge oss naturen tillbaka med bonden Frank Erichsen i spetsen.

– Jag skulle säga att vi får en klassisk win-win på detta. Vi ökar inte bara den biologiska mångfalden och skapar oaser för blommor och bin, vilket ger bättre bär- och fruktsättning i trädgårdarna runtomkring, utan vi kommer även att tåla kraftiga regn och torka bättre, påpekar Rasmus Simonsen, driftchef på Gata/park, som själv besökt en av platserna i den danska TV-serien.

De grönytor som ska att ställas om kommer inte att ligga för fäfot och lämnas åt sitt öde. Gräset kommer att slaghackas någon gång per år för att förhindra att ängen växer igen. Men därutöver kommer ändå en gräsklippare att underhålla vissa delar, om än i begränsad utsträckning.

– Vi vet att vissa föredrar kortklippta gräsmattor, men precis som i det danska projektet tänker vi klippa kanterna runt om, klippa gångar och kanske minispelplaner, beroende på vilken grönyta det handlar om, förklarar Rasmus och tillägger.

– Det är inte omöjligt att vi kan utveckla några av de här gräsängarna i framtiden. Vi vill skapa en kreativ miljö för både insekter och barn. Vem vet, möjligen kan vi rentav få till viltväxande ytor som folk får lite konkret nytta av, som med vildhallon och annat ätbart, men det får framtiden utvisa.

Tomelilla kommuns klimatprogram 2024–2045

Mer om hur kommunen sköter olika grönytor

Fördelar med gräsäng jämfört med gräsmatta

Även om huvudsyftet att ställa om vissa grönytor är att nå kommunfullmäktiges mål i Klimatprogrammet, så finns det flera andra fördelar med att låta gräsmattor bli gräsängar.

  1. Ökad biologisk mångfald med rikare flora och fauna. I takt med att ängarna växer utifrån förutsättningarna på respektive plats, som sol, skugga eller jordmån, kommer den biologiska mångfalden att öka. Detta leder till fler insekter, bin, fjärilar och småfåglar.
  2. Bättre bär- och fruktsättning i närliggande trädgårdar i takt med att biologiska mångfalden ökar. Fler pollinatörer med insekter och bin ger bättre pollinering.
  3. Torktåligare ytor som står gröna längre under torkperioder eftersom avdunstningen går långsammare i högre gräs.
  4. Vattentåligare ytor med bättre genomsläpplighet som motverkar översvämningar vid kraftiga regn, eftersom jorden inte blir lika uttorkad och hård.
  5. Förbrukar mindre drivmedel, vilket ger lägre miljöpåverkan.
  6. Frigör tid från att klippa gräs till att i stället höja kvaliteten på andra kommunala ytor.
  7. Skapa föränderliga miljöer med ”rum i rummet” genom att klippa gångar, ”minispelplaner” och annat för social samvaro och lek.

Grönytor som ska bli gräsängar

Inspiration från Danmark

I den danska TV-serien Ge oss naturen tillbaka, med Frank Erichsen från Hundra procent bonde i spetsen, visas hur ett danskt samhälle ställer om för att rädda naturen och få alla insekter och bin tillbaka. Detta till största delen genom att låta klippta gräsmattor bli gräsängar.

DR: Giv os naturen tilbage Länk till annan webbplats.