Artikeln publicerades 14 mars 2024

Pristagaren som räddat örnar och stoppat gruvor

Naturfotografen Göran Gustafsson med sin kamera över axeln.

Göran Gustafsson från Allevad, ena mottagaren av årets miljö- och naturpris.

I över 50 år har han räddat Österlen från gruvbrytning och andra intrång i naturen. I 25 år har han bevakat Fyledalens örnar. Möt fotografen och naturvårdaren Göran Gustafsson från Allevad, som är årets ena vinnare av Tomelillas miljö- och naturpris, som delas ut av kommunen och Naturskyddsföreningen.

Grattis till årets miljö- och naturpris! Hur kommer det sig att du började engagera dig i aktionsgrupper och i Naturvårdsföreningen?

– Jo, när Boliden på 1970-talet sökte tillstånd för att undersöka och provborra efter uran i Alunskiffern kring Onslunda, så var jag ordförande i Österlens naturvårdsförening. Alltså föregångaren till dagens Naturskyddsföreningen Tomelilla, som på den tiden omfattade både Simrishamn och Tomelilla. När sedan politikerna i Tomelilla enhälligt hade sagt ja till undersökningen kände jag att naturvårdsföreningen behövde granska projektet närmare. Vi bildade en liten grupp som studerade vad det skulle innebära att få urangruvor från Onslunda till Andrarum, och vilka problem de haft på andra ställen med gruvbrytning i Sverige, som i Kvarntorp i Närke och i Ranstad i Västergötland, berättar Göran Gustafsson.

– När man utvinner låghaltig uran ur finmalen alunskiffer med hjälp av syror får man stora mängder giftig lakrest. Detta måste man sedan deponera i landskapet för all framtid, vilket utgör en risk för vårt grundvatten. Därför bjöd vi in allmänheten till möten i respektive by där vi redogjorde för riskerna.

– Den ene politikern efter den andre ändrade åsikt och efter ett par år var hela fullmäktige emot Bolidens undersökning. Till slut drog sig Boliden ur och skyllde på dålig lönsamhet.

Efter att Boliden skrotade sina planer har det kommit nya saker som fångat ditt engagemang. Var får du din drivkraft från?

– Det var mitt ansvar som ordförande i naturvårdsföreningen, menar Göran och fortsätter:

– Under de drygt 50 år jag jobbat med naturvård har vi haft koll på kommunerna, så det har blivit en hel del insatser. Som Simrishamns täkt och försäljning av sand i Tobisviken, en arkitekts planer på att köpa och bygga villor i Gislövs stjärna, en hotelldirektörs vilda planer på att bygga en egen hamn norr om Skillinge, en byggfirmans planer på att bygga fler stugbyar i Rörums backar, en golfbana på ett skyddsvärt domänreservat i Kronoskogen i Tomelilla, och mycket annat.

Om det hade blivit av och all lakrest från brytning skulle ha samlats på hög i en pyramid, så hade den blivit 1 400 meter hög och hade synts ända från Älmhult.

– Boliden var bara det första gruvprojektet vi stoppade. Med tiden har det blivit ytterligare fyra som utgjordt hot mot grundvattnet. Efter uran har det handlat om att bryta zink, utvinna aluminium och fossilgas ur alunskiffern, och nu senast att bryta låghaltigt vanadium ur alunskiffer. I vanadinprojektet ansåg de att 10 000 hektar var brytvärd mark. Om det hade blivit av och all lakrest från brytning skulle ha samlats på hög i en pyramid, så hade den blivit 1 400 meter hög och hade synts ända från Älmhult.

Den gamla kungsörnshonan i Fyledalen som Göran vakat över sedan 1989. Foto: Göran Gustafsson

Den gamla kungsörnshonan i Fyledalen som Göran vakat över sedan 1989. Foto: Göran Gustafsson

Örnarna i Fyledalen

Du har också varit tillsynsman i Fyledalen. Hur mår örnarna där i dag?

– Ja, jag har på uppdrag av Skånes ornitologiska förening bevakat örnboet i Fyledalen sedan 1989. Det innebär att jag under häckningstiden studerar deras bobygge, häckningsförberedelser, ruvning, hanterar störningar och informerar besökare. Allt på behörigt avstånd från boet, som förövrigt har flyttas då och då, berättar Göran.

– De senaste åren har vi fått ett fågelskyddsområde och detta får inte beträdas mellan 1 februari och 15 augusti. Nu kan du anmäla intrång om det bedöms som allvarligt.

Honan är nu 37 år gammal och kanske Europas äldsta kungsörn.

– Kungsörnsparet har inte fått någon unge de senaste åren. Men ett trettiotal örnungar har fötts upp i Fyledalen sedan 1989. Honan är nu 37 år gammal och kanske Europas äldsta kungsörn, påpekar Göran och stoltserar:

– Observationsplatsen på kullen norr om Lyckås är mycket välbesökt av många nöjda besökare.

Födde ditt fotointresse ditt engagemang för miljö och natur eller var det tvärtom?

– Jag kommer från Tranås i Småland och min bror drog tidigt med mig på fotoutflykter. Men vi tävlade också i orientering, med tidiga morgnar där vi sprang över stock och sten i vild natur. Mitt naturintresse väcktes nog där.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag är väldigt tacksam för denna utmärkelse. Prispengarna blir kanske till en resa eller del till ett nytt objektiv, berättar Göran Gustafsson från Allevad.

Foto: Göran Gustafsson

Mer om årets miljö- och naturpris

Juryns motivering

Med sitt mångåriga engagemang för naturen, både som naturfotograf och i föreningar, som Inga gruvor på Österlen, VetoNu och Naturskyddsföreningen, har Göran kämpat för naturen. Han var en av krafterna bakom Örn 72, som startades för att säkra örnarna i Fyledalen, där han under flera år varit tillsyningsman för häckande örnar. Han var också drivande i att bilda fågelskyddsområdet i Fyledalen. Göran var under lång tid aktiv i naturskyddsföreningarna i Simrishamn och Tomelilla, där arbetet nu drivs vidare med respekt för hans insats.