Årets miljö- och naturpris

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla har kommunen instiftat ett miljö- och naturpris. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.

Priset på 10 000 kr delas ut till enskild person som är fast boende i kommunen eller till en grupp, en organisation/förening eller ett företag med verksamhet i kommunen. Vinnaren uppmärksammas med prisutdelning på Naturskyddsföreningens årsstämma i februari/mars varje år.

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan. Nomineringen för årets pris är öppen till och med 31 oktober.

Tidigare vinnare

2023: Birgit Rooth och Göran Gustafsson

Birgit Rooth: Varje dag, år ut och år in, i ur och skur, håller Birgit Rooth rent runt Brösarp. Du möter henne på gator, busshållplatser och torg, alltid med en plastpåse i handen som hon fyller med skräp. Förpackningar, cigarettfimpar och plastpåsar, som annars förorenat och brutits ner till mikroplaster, med följder för både natur och miljö, hamnar i Birgits skräppåsar. Hennes insats för miljön kan säkert mätas i de mängder hon plockat upp och räddat från naturen. Birgit plockar skräp helt på eget initiativ, hon är en sann och inspirerande förebild som fler borde ta efter. Intervju med pristagaren Birgit Rooth.

Göran Gustafsson: Med sitt mångåriga engagemang för naturen, både som naturfotograf och i föreningar, som Inga gruvor på Österlen, VetoNu och Naturskyddsföreningen, har Göran kämpat för naturen. Han var en av krafterna bakom Örn 72, som startades för att säkra örnarna i Fyledalen, där han under flera år varit tillsyningsman för häckande örnar. Han var också drivande i att bilda fågelskyddsområdet i Fyledalen. Göran var under lång tid aktiv i naturskyddsföreningarna i Simrishamn och Tomelilla, där arbetet nu drivs vidare med respekt för hans insats. Intervju med pristagaren Göran Gustafsson.

2022: Åsgårds gårdsbutik och Mattias Kreissig

Åsgårds gårdsbutik: Charlotte och Karl har byggt upp en verksamhet som värnar djur, natur och det nära. De har en genomtänkt verksamhet som gynnar det närodlade och ekologiska, bland annat genom att jobba med sortbevarande av gammaldags utsäde och med sortval på grödor. Genom att bjuda in både barn och vuxna att se deras verksamhet, de fina fåren och vallhundarna, för de människor närmare naturen.

Mattias Kreissig: Med aldrig sinande energi ser Mattias Kreissig till och underhåller Gårdlösaleden och motionsslingan – skräp plockas upp och grenar och annat som kan göra framkomligheten svår tar han bort. Med sin insats bidrar han till att leden används och att fler kommer ut i naturen och får nytta och glädje av leden. Just viljan att göra en egen insats kan vara avgörande för att göra naturen tillgänglig för många, med sitt arbete och engagemang är Mattias Kreissig en förebild.

2021: Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Skåne Tranås

För ett ideellt och outtröttligt arbete med att visa barn från fem års ålder den fantastiska skånska naturen. Med hjälp av lek och upptäckarglädje får främst barn och ungdomar möjligheten att skapa förståelse för naturen och dess värden. Allt ifrån allemansrätten till skräpplockning och vad man skall göra om man är vilse – såklart krama ett träd!

2020: Holger och Anna Olin, Activs gård

Motivering: Activs gård är ett jordbruksföretag som drivs ekologiskt med bland annat odling av baljväxten gråärt som binder kväve och gör jorden mer näringsrik.
Holger och Anna har sedan 2015 även KRAV- uppfödning av kycklingar.

2019: Österlenhampa

Motivering: Österlenhampa har odlat hampa sedan 2003. Av hampan framställs produkter för byggnation, isolering, stallströ, djurfoder, hud- och hårvård samt kosttillskott. Hampan odlas ekologiskt utan bekämpningsmedel och är ett bra byggnadsmaterial då det lagrar värme effektivt. Dessutom används hela växten, både rötter, stam, blad och frön, vilket ger en hållbar produktion.

2018: Anita Ullmann Kradjians

Motivering: Under Anita Ullmann Kradjians kompetenta ledning har VetoNu lyckats skapa ett stort motstånd mot gruvdrift på Österlen som upplevs som hotande landskapsförstörelse.

2017: Maria Bister

Motivering: Barnen är vår framtid och det är viktigt att det får kunskap om att vi måste vara aktsamma om vår natur. Maria Bister kan med sina barnböcker påverka barnen och väcka intresse för vår miljö.

2016: Gårdlösaleden

Motivering: Gårdlösaleden får Tomelilla kommuns Miljö- och naturpris för att under flera år ha engagerat många bybor i Smedstorp, först i skapandet och sedan i underhållet av Gårdlösaleden. Byborna har gemensamt röjt stigar, samt byggt broar och bivacker längs leden. De har även förkovrat sig i böcker och gamla skrifter för att ta fram underlag till broschyrer, kartor och informationstavlor som berättar om sevärdheter i området. Det gemensamma arbetet har lett till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturvärden.

2015: Lauras Salong

Motivering: Laura värnar om kundens hälsa och en hållbar miljö genom ekologisk hårvård med naturliga råvaror och växtfärger.

2014: Kristian Hägglund

Motivering: Årets naturskyddspris tilldelas greenkeeper Kristian Hägglund för innovativ skötsel av Tomelilla golfbana med uttalat miljövänliga metoder samt visad naturomsorg om Välabäcken.

2013: Projektet "Skörda regnvatten"

Motivering: Naturskyddspriset går i år till projektet ”Skörda regnvatten”. Ansvarig för detta är Trädgården som Livsrum, Österlens folkhögskola och Tomelilla kommun. Denna utställning, ”Skörda regnvatten”, visar hur man kan utnyttja regnvattnet på ett sinnrikt sätt utan att belasta samhällsets dagvattensystem och förindra extra belastning av redan ansträngda reningsverk.